Sitemiz Yenilendi!

6. Sınıf Türkçe

6. SINIF İÇERİKLERİ

1. Sözcükte Anlam

2. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

3. Cümlede Anlam

4. Deyimler ve Atasözleri

5. İsim Çekim Ekleri

6. Sözcükte Yapı

7. İsimler

8. Sıfatlar

9. Zamirler

10. Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

11. Edat, Bağlaç ve Ünlem

12. Parçada Anlam

13. Sözel Mantık ve Muhakeme

14. Yazım Kuralları

15. Noktalama İşaretleri

16. Söz Sanatları

17. Metin Türleri

18. Şiir Bilgisi

19. Grafik Yorumlama ve Görsel Okuma

Filtreleme Seçenekleri
  • Sıralama Seçenekleri

  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

Ana Menü