Sitemiz Yenilendi!

AYT

AYT İÇERİKLERİ

1. Şiir Bilgisi

2. Edebî Sanatlar

3. Öğretici Metinler

4. Olay Çevresinde Gelişen Metinler

5. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı - Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı

6. Halk Edebiyatı

7. Divan Edebiyatı

8. Tanzimat Dönemi Edebiyatı

9. Servetifünun Dönemi - Fecriati Topluluğu

10. Millî Edebiyat Dönemi

11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
Öğretici Metinler - Göstermeye Bağlı Metinler

12. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Öz Şiir - Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

13. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir - Hisarcılar

14. Cumhuriyet Dönemi
Garip Akımı - Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - II. Yeni

15. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
Maviciler - Mistik Şiir - Halk Şiiri

16. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman ve Hikâye

17. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman ve Hikâye

18. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Toplumcu Gerçekçi Roman ve Hikâye

19. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Modernizmi Esas Alan Roman ve Hikâye

20. Edebî Akımlar ve Batı Edebiyatı

Filtreleme Seçenekleri
  • Sıralama Seçenekleri

  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

Ana Menü