8. SINIF İÇERİKLERİ

1. Sözcükte Anlam

2. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

3. Fiilimsiler (Eylemsiler)

4. Cümlede Anlam

5. Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

6. Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler

7. Cümlenin Ögeleri

8. Cümlede Vurgu

9. Fiilde (Eylemde) Çatı

10. Parçada Anlam

11. Sözel Mantık ve Muhakeme

12. Cümle Türleri

13. Yapısal Anlatım Bozuklukları

14. Yazım Kuralları

15. Noktalama İşaretleri

16. Söz Sanatları

17. Metin Türleri

18. Grafik Yorumlama ve Görsel Okuma