Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler Etkinlikleri (8. Sınıf)

144

Etkinlik 1

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Altına imza atmak

2. Atı alan Üsküdar’ı geçti.

3. Adımını geri atmak

4. Aralarından su sızmamak

5. Arpacı kumrusu gibi düşünmek

6. Borusu ötmek

a. Başladığı bir işten geri dönmek

b. Aralarında çok yakın, sıkı fıkı arkadaşlık bulunmak

c. Destek vermek amacıyla aynı düşüncede olduğunu göstermek

d. Fırsatın kaçırılıp artık yapılacak bir şeyin kalmadığını anlatan bir söz

e. Sözü geçmek, yetkisi olmak

f. İçinde bulunduğu sorunu nasıl çözeceğini uzun uzun düşünmek


Etkinlik 2

Aşağıdaki cümlelerden hangilerinde deyim kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

Baltayı taşa vurunca taş ortadan bölündü.

Gözleri fal taşı gibi açıldı birden.

Bardağı taşıran son damla masayı ıslattı.

Laf taşıyan insanlardan hiç hoşlanmam.

Sonunda sabrım taşmıştı.

Son günlerde fotoğrafçılığa merak saldı.

Ağzını açınca annesi hemen bir lokma verirdi.
Etkinlik 3

Aşağıdaki deyimlerden gerçek anlamlı olanların başına “G”, mecaz anlamlı olan başına “M” yazınız.

Mendil sallamak

Yüreğine oturmak

Adı geçmek

El üstünde tutmak

Sakal bırakmak

Ağız aramak

Bir araya gelmek

Kara kedi girmek

Başı dara düşmek

Arayıp sormak


Etkinlik 4

Aşağıdaki deyimlerden açıklaması doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Dünyalara değişmemek → Çok sevmek

Gözü kara → Korkusuz

Maskara olmak → Meraklı olmak

Ağırlık basmak → Gevşeklik ve uyku gelmek

Son yolculuğa uğurlamak → Vedalaşmak

Yol göstermek → Yolu tarif etmek

Ayakta tutmak → Sürekliliğini sağlamak

Nevri dönmek → Çok sinirlenmek

El basmak → El koymak

Kucak açmak → Korumak


Etkinlik 5

Aşağıdaki tabloda verilenlerden hangileri atasözü, hangileri deyimdir? İşaretleyiniz.

Deyim Atasözü
Ayıkla pirincin taşını
Ağır git ki yol alasın.
Çoğu gitti azı kaldı.
Bal olan yerde sinek de olur.
Adam olana bir söz yeter.
Çamsakızı çoban armağanı
Doğru söz acıdır.
Altın, pas tutmaz.
Âdet yerini bulsun.

Etkinlik 6

Aşağıdaki atasözlerinden hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılanları işaretleyiniz.

Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

Aç ne yemez, tok ne demez.

Demir tavında dövülür.

Az söyle, çok dinle.

Bal tutan parmağını yalar.

Hayırlı komşu, hayırsız akrabadan iyidir.

Kuştan korkan darı ekmez.

Kul hatasız olmaz.

Hamama giren terler.


Etkinlik 7


Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Ucuz alan, pahalı alır.

2. Büyük lokma ye büyük söz söyleme

3. Kendi söyler kendi dinler

4. Acıklı başta akıl olmaz

5. Söz ağızdan çıkar

a. Ne söylediği anlaşılmaz, söylediği şeylere önem verilmez.

b. Başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin sözler söyleme.

c. Mert olan kişi, sözünde durur; verdiği sözü yerine getirir.

d. Büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler.

e. Ucuz olan mal çabuk eskir, pahalıya alınmış gibi olur.


Etkinlik 8

Aşağıdaki özlü sözlerden deyim olanların başına “D”, atasözü olanların başına “A”, özdeyiş olanların başına “Ö” yazınız.

İki günü eşit olan ziyandadır.

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.

Ağlayıp da gözden mi olayım?

Ağzını açıp gözünü yummak

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

Yalın ayak, başı kabak

Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.