TYT İÇERİKLERİ

1. Sözcükte Anlam

2. Cümlede Anlam

3. Parçada Anlam

4. Sözcükte Yapı

5. İsimler ve İsim Tamlamaları

6. Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları

7. Zamirler

8. Zarflar

9. Edat - Bağlaç - Ünlem

10. Fiiller

11. Fiilimsiler

12. fiilde çatı

13. cümlenin ögeleri

14. cümle türleri

15. anlatım bozuklukları

16. ses bilgisi

17. yazım kuralları

18. noktalama işaretleri