8. Sınıf Fiilimsiler (Eylemsiler) Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Çekimli Fiil ile Fiilimsi Ayrımı

Aşağıdaki tabloda verilen koyu yazılan sözcüklerin fiil mi yoksa fiilimsi mi olduklarını işaretleyiniz.


Etkinlik 2 – İsim-Fiiller


Etkinlik 3 – Sıfat-Fiiller


Etkinlik 4 – Kalıcı İsimler


Etkinlik 5 – Adlaşmış Sıfat-Fiiller


Etkinlik 6 – Zarf-Fiiller

Etkinlik 7

Aşağıdaki cümlelerde fiilimsileri bulup türünü söyleyiniz

bakmayı (İsim-fiil)

Gülen (Sıfat-fiil)

Çalmadık (Sıfat-fiil)

Ağlaya ağlaya (Zarf-fiil)

Gelişi (İsim-fiil), gidişi (İsim-fiil)

gidip (Zarf-fiil), gelmesi (İsim-fiil )

görülecek ( Sıfat-fiil)

Okuyup (Zarf-fiil), olmak (İsim-fiil)

Okumayı (İsim-fiil), seven (Sıfat-fiil)

Etkinlik 8

Aşağıdaki cümlelerde fiilimsileri bularak çeşitlerini söyleyiniz.

binip (Zarf-fiil), gidenleri (Sıfat-fiil)

kaçacak (Sıfat-fiil)

görünce (Zarf-fiil)

uyumayı (İsim-fiil)

Gördüğü (Sıfat-fiil), gülerek (Zarf-fiil)

Düşe kalka (Zarf-fiil)

asmayı ( İsim-fiil)

Oturur oturmaz (Zarf-fiil), ağlamaya (İsim fiil)

Bakışları (İsim-fiil )

okuyan ( Sıfat-fiil)

çalışmak (İsim-fiil)

Etkinlik 9

Aşağıdaki cümlelerde fiilimsileri bularak çeşitlerini söyleyiniz.

Etkinlik 10

Aşağıdaki cümlelerde fiilimsileri bulup türünü işaretleyiniz.


Etkinlik 11

Aşağıdaki cümlelerde fiilimsi olan sözcükleri bulup türlerini işaretleyiniz.

Etkinlik 12

Aşağıdaki cümlelerde fiilimsileri bularak çeşitlerini söyleyiniz.