8. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Eş Anlamlı Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerin eş anlamlılarını söyleyiniz.

Etkinlik 2 – Eş Anlamlı Sözcükler

“Mizaç, us, eş sesli, yanıt, eser, tek, pay, katı, seda” sözcüklerinin eş anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.


Etkinlik 3 – Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde geçen koyu yazılan sözcüklerin doğru kullanımlarını işaretleyiniz.


Etkinlik 4 – Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler


Etkinlik 5 – Yansıma Sözcükler
Etkinlik 6 – İkilemeler


Etkinlik 7 – Zıt Anlamlı Sözcükler

“Darılmak, kıtlık, duru, çağdaş, övgü, zarar, satıcı, cömert” sözcüklerinin zıt anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.


Etkinlik 8 – Eş Sesli Sözcükler


Etkinlik 9 – Özel ve Genel Anlamlı Sözcükler

Aşağıdaki koyu yazılan sözcüklerin genel ya da özel anlamda kullanımlarını işaretleyiniz.


Etkinlik 10 – Özel ve Genel Anlamlı Sözcükler Sözcükler

Aşağıdaki sözcükleri genelden özele doğru sıralayınız.