Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri (8. Sınıf)

119
8-sinif-sozcukler-arasi-anlam-iliskileri-etkinlik

Etkinlik 1 – Eş Anlamlı Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerin eş anlamlılarını söyleyiniz.

Üç yıl sonra özgür kalmıştı.
hür

Seyahat etmeyi çok severim.
gezi

Mahallede yalnız onunla ahbaplık ediyordu.
dostluk

Aile bu evde yarım asırdan fazla yaşamış.
yüzyıl

Aksini iddia eden bir tanık yoktu.
şahit

Bu olayla hiçbir ilgim yok.
hadise


Etkinlik 2 – Zıt Anlamlılık ve Olumsuzluk

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlıları ve olumsuz biçimleri nasıl olmalıdır?

Sözcük Zıt Anlamlısı Olumsuzu
1. almak
2. bulmak
3. tutmak
4. tatlı
5. temiz
6. oturmak
7. neşeli
8. zor
9. üşümekEtkinlik 3 – Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki görselleri sesteş olacak şekilde iki cümlede kullanınız.

Resim Cümleler

Etkinlik 4 – Eş Anlamlı Sözcükler

“Mizaç, us, eş sesli, yanıt, eser, tek, pay, katı, seda” sözcüklerinin eş anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.

Bulmaca Çözümü Cevabı Göster

Etkinlik 5 – Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler genel anlamda kullanılmışsa “G”, özel anlamda kullanılmışsa “Ö” yazınız.

Çocuklar meraklı olur.

Balkondaki çiçeği her gün sulardı.

Hava güzel olduğunda parklarda oynarız.

Kedilerin nankör olduğu söylenir.

Yeni aldığı telefonu kaybetti.

Havuzdaki balıklar rengarenkti.

Ben pek film izlemiyorum.

Ağacın yapraklarını böcek sarmış.

Öğrenci dediğin çalışkan olur.

Dedem gözlükleri olmadan göremiyor.


Etkinlik 6 – Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Aşağıdaki örneklerde nicel ve nitel anlamlı sözcükler doğru gösterilmişse “D”, yanlış gösterilmişse “Y” yazınız.

Küçük ev → Nitel anlam

Uzun ağaç → Nicel anlam

Soğuk davranmak → Nicel anlam

Hafif çanta → Nicel anlam

Taze meyve → Nicel anlam

İnce kumaş → Nitel anlam

Dar oda → Nicel anlam

Rahat ayakkabı → Nicel anlam

Sevimli tavşan → Nicel anlam

Cesur çocuk → Nitel anlam


Etkinlik 7 – Yansıma Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde yansıma sözcük kullanılmıştır? İşaretleyiniz. (Doğru seçenek ile işaretlenmiştir.)

Irmak, gürül gürül akıyordu.

Yüzüme uzun uzun baktı.

Bir köpek havlamasıyla uyandım.

Çorba fokurdayarak kaynamaya başladı.

Hız yapınca duvara çarptı.

Bir çıtırtı duydum sanki.

Kuşumuz iki gündür ötmüyor.

Üst katın tıkırtısı hiç eksik olmaz.

Pırıl pırıl bir yüzü vardı.

Gök gürlemesiyle irkildik.

Güm güm sesleriyle yer gök inliyordu.
Etkinlik 8 – İkilemeler

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde ikileme kullanılmıştır? İşaretleyiniz. (Doğru seçenek ile işaretlenmiştir.)

Yavaş, yavaş ye biraz; boğazına takılacak.

Kulağına eğilip usul usul bir şeyler söyledi.

Yarım yamalak bir şeyler anlattı.

Beni ara, sıra numaranı vereyim.

Genç yaşlı herkes konsere akın etti.

Er geç gerçekler ortaya çıkacak.

Küçük, küçük adamlarla babasının yanına gitti.

İnsanlar fısır fısır ne konuşuyor böyle?


Etkinlik 9 – Zıt Anlamlı Sözcükler

“Darılmak, kıtlık, duru, çağdaş, övgü, zarar, satıcı, cömert” sözcüklerinin zıt anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.

Bulmaca Çözümü Cevabı Göster

Etkinlik 10 – Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde geçen sesteş sözcüklerin altını çiziniz.

Yine hayallere dalmış.
Seninle aynı dili konuşmuyoruz.
Kahvaltıda bir dilim ekmek yetiyor.
Yaz tatilini bağda geçiriyoruz.
Dizinden yaralanmış.
Kuşaklar arası hep bir çatışma var.
Soluk aldıkça kendine geliyordu.
Yemeği bu tabaklara koy.
Susuzluktan içim yandı.
Yanımdan ayrılma, diye tembihledi.
İnsanlarla alay etmek hoş bir davranış değil.
Çamaşırları önce , sonra katla.
Gömleğindeki yağ lekesi çıkmamış.