8. Sınıf Cümle Türleri Etkinlikleri

Etkinlik 1 – İsim, Fiil Cümleleri


Etkinlik 2 – Kurallı, Devrik ve Eksiltili Cümleler

Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri, yüklemlerin yerine göre değerlendirip uygun seçeneği seçiniz.
Etkinlik 3 – Anlam Bakımından Cümleler


Etkinlik 4 – Anlam Bakımından Cümleler

Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri, biçimlerine ve anlamlarına göre değerlendirip uygun alana işaretleme yapınız.

 

Biçimce

Anlamca

Cümleler olumlu olumsuz olumlu olumsuz
Ne çok çalıştığını bilmez miyim?
Ne kendi uyudu ne bizi uyuttu.
Bu konuya hassasiyet gösterenler de yok değil.
İnsan arkadaşına küser mi hiç?
Gözlerindeki mutluluğu fark etmiyor değilim.
Sofrada neredeyse yok yok.
Oruç tutarken acıkmıyor değildi.
Artık eften püften şeylere ağlamayacağım.Etkinlik 5 – Ünlem ve Soru Cümleleri


Etkinlik 6 – Yapısına Göre Cümleler

Aşağıdaki cümleleri yapısı bakımından inceleyip uygun seçeneği işaretleyiniz.


Etkinlik 7 – Yapısına Göre Cümleler

Aşağıdaki cümleleri yapısı bakımından inceleyip uygun seçeneği işaretleyiniz.


Etkinlik 8


Etkinlik 9


Etkinlik 10

Aşağıda verilen cümleleri yüklemin yapısına göre inceleyip doğru seçeneği seçiniz.


Etkinlik 11


Etkinlik 12

Aşağıda verilen cümleleri yüklemin türüne göre inceleyip doğru seçeneği seçiniz.


Etkinlik 13

Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre inceleyip doğru seçeneği işaretleyiniz.


Etkinlik 14

Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre inceleyip doğru seçeneği işaretleyiniz.


Etkinlik 15