8. Sınıf Cümle Türleri Etkinlikleri

Etkinlik 1 – İsim, Fiil Cümleleri


Etkinlik 2 – Kurallı, Devrik ve Eksiltili Cümleler

Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri, yüklemlerin yerine göre değerlendirip uygun seçeneği seçiniz.


Etkinlik 3 – Anlam Bakımından Cümleler


Etkinlik 4 – Ünlem ve Soru Cümleleri


Etkinlik 5 – Yapısına Göre Cümleler

Aşağıdaki cümleleri yapısı bakımından inceleyip uygun seçeneği işaretleyiniz.


Etkinlik 6 – Yapısına Göre Cümleler

Aşağıdaki cümleleri yapısı bakımından inceleyip uygun seçeneği işaretleyiniz.


Etkinlik 7


Etkinlik 8


Etkinlik 9

Aşağıda verilen cümleleri cümlenin yapısına göre inceleyip doğru seçeneği seçiniz.


Etkinlik 10


Etkinlik 11

Aşağıda verilen cümleleri yüklemin türüne göre inceleyip doğru seçeneği seçiniz.


Etkinlik 12

Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre inceleyip doğru seçeneği işaretleyiniz.


Etkinlik 13

Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre inceleyip doğru seçeneği işaretleyiniz.


Etkinlik 14