8. Sınıf Fiilde (Eylemde) Çatı Konu Anlatımı

Çatı özelliği, yüklemin özne ve nesne ile olan ilişkisine göre şekillenir.

Yalnızca yüklemi fiil olan cümlelerde çatı özelliği aranabilir.

Yüklemi isim olan cümlelerde çatı özelliği aranmaz.

Örnekler

Kolay olan şey, vazgeçmekti. → Çatı özelliği aranmaz çünkü yüklemi isimdir.

Tartışmaktan , vazgeçti. → Çatı özelliği aranır çünkü yüklemi fiildir.

Bununla mücadele etmek zordu. → Çatı özelliği aranmaz çünkü yüklemi isimdir.

Bütün gün seni aradım. → Çatı özelliği aranır çünkü yüklemi fiildir.

 

A. Öznesine Göre Çatılar (Özne – Yüklem İlişkisine Göre Çatılar)

1. Etken Fiiller

Gerçek özne alabilen tüm fiiller, etken çatılıdır.

Öznenin açık veya gizli olması fark etmez çünkü işi yapan bellidir.

Örnekler

Ahmet köpeğini buldu. → Etkendir çünkü işi yapan bellidir.

 

2. Edilgen Fiiller

Sözde özne alabilen tüm fiiller, edilgen çatılıdır.

Yüklemde mutlaka “-l” veya “-n” seslerinden birinin bulunması gerekir.

Edilgen çatılı fiillerde işi yapan belli değildir.

Edilgen çatılı fiillerde nesne bulunmaz.

Örnekler

Ahmet’in köpeği bulundu. → Edilgendir. Köpek, kim tarafından bulundu? -Belli değil.

Kurallara uymadığı için uyarıldı. → Edilgendir. Kim tarafından uyarıldı? -Belli değil.

 

Uyarı

Yüklemden önce “birileri tarafından” sözcük grubunu getirdiğimizde cümle anlamlı oluyorsa o cümle edilgen çatıya sahiptir.

Sınıf temizlendi. → Edilgen

Sınıf birileri tarafından temizlendi.

Yolcular götürüldü. → Edilgen

Yolcular birileri tarafından götürüldü.

Yükleminde “-l” ve “-n” bulunduran her sözcük edilgen olmaz.

Zeynep, senin bu davranışına üzülmüş.

Düğüne gitmek için giyindi.

Üzülmüş” ve “giyindi” sözcükleri gerçek özne aldıkları için etkendir.

Zaman içerisinde gerçekleşen doğal olaylar ile tabiat olaylarının bulunduğu cümlelerde, yüklemde “-l, -n” ekleri olsa bile, özne gerçek kabul edilir. Bu tür cümleler, etken çatılı olarak değerlendirilir.

Fırtınada rüzgâra dayanamayan ağaçlar yıkıldı. → Etken

Arabamız bozuk yolda çok sarsılıyordu. → Etken

Bazı çatı soruları, anlam özelliği ile sorulabilir:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne hem işi yapan hem de yaptığı işten etkilenen varlık durumundadır?

Eda, aynanın karşısında süsleniyor. →Süsleme işini özne kendisi yapıyor ve bu işten yine kendisi etkileniyor.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok öznenin bir işi “birlikte” yapma anlamı vardır?

Kuzular meleşiyordu. → Meleşme işi birlikte yapılan bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok öznenin bir işi “karşılıklı” yapma anlamı vardır?

Üç yıldır görüşüyoruz. → Görüşme işi karşılıklı yapılan bir eylemdir.

B. Nesnesine Göre Çatılar (Nesne – Yüklem İlişkisine Göre Çatılar)

1. Geçişli Fiiller

Nesne alan ya da alabilecek durumda olan tüm fiiller geçişlidir.

Örnekler

Annem çiçekleri suluyor. → Geçişlidir. Annem neyi suluyor? -Çiçekleri (Belirtili nesne)

Ece kitap okuyor. → Geçişlidir. Ece ne okuyor? -Kitap (Belirtisiz nesne)

Seni anlıyorum. → Geçişlidir. Kimi anlıyorum? -Seni (Belirli nesne)

Yanına aldı. → Nesne yok ama alabilecek durumda. Bu sebeple geçişlidir.

 

Örnekler

Yanına neyi aldı.

Yanına kimi aldı.

Yanına, ne aldı.

 

2. Geçişsiz Fiiller

Nesne almayan/alamayan tüm fiiller geçişsizdir.

Örnekler

Sonunda işlerim bitti. → Geçişsiz çünkü nesne alamıyor.

Yarım saat kadar oturduk. → Geçişsiz çünkü nesne alamıyor.

 

Uyarı

Tek başına bir fiil verilip geçişlilik durumu sorulduğunda, fiilin başına ”onu” sözcüğünü getiririz. Anlamlı oluyorsa geçişli, olmuyorsa geçişsizdir.

(Onu) Aradı. → Geçişli

(Onu) Yazdı. → Geçişli

(Onu) Koştu. → Geçişsiz

(Onu) Uyudu. → Geçişsiz

Bazı fiillerin geçişli olup olmadıkları kullanıldıkları cümleye göre farklılık gösterebilir.

Yüzüne güneş kremi sürdü. → Nesne alabildiği için geçişlidir.

Yolculuk iki saat sürdü. → Nesne alamadığı için geçişsizdir.

-t, -r, -tır” ekleri, geçişsiz bir fiile geldiğinde o fiili geçişli hâle dönüştürür. Aynı ekler, geçişli bir fiile getirildiğinde o fiilin geçişlilik derecesi artar.

-t, -r, -tır” eklerinden birini alarak geçişli hâle dönüşen fiillerde özne, işi kendisi yapar.

Ağladı. → Geçişsiz

Ağlattı. → Geçişli

Kızardı. → Geçişsiz

Kızarttı. → Geçişli

Geçişli bir fiil “-t, -r, -tır” eklerinden birini alırsa cümleye, “işi başkasına yaptırma” anlamı verir.

Anladı. → Geçişli

Anlattı. → Geçişli

Son Yorumlar
 1. ipek
 2. Ahmet
 3. Birisi
 4. Gizemli kişi
 5. Gülsüm Türker
 6. Anonim
 7. mükremin
 8. Anonim
 9. İii
 10. Senaa
 11. Yenilmez kral
 12. Güneş
 13. A
 14. Ramazan Kadim ilçin

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Fiilde (Eylemde) Çatı Konu Anlatımı
 • Tarih: 24 Ekim 2019
 • Yazının Kategorisi: 8. Sınıf, 8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Fiilde (Eylemde) Çatı Konu Anlatımı
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sıralama Seçenekleri

  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü