Sitemiz Yenilendi!

8. Sınıf Parçada Anlam Konu Anlatımı

1. Paragrafta Başlık

Paragrafta anlatılanları en iyi özetleyen sözcük ya da sözcük grubudur. Şiir için de aynı durum söz konusudur. Paragrafta başlığın temel özellikleri şunlardır:

Paragrafta başlıkla ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir:

2. Paragrafta Konu

Yazarın üzerinde durduğu olay, durum ya da düşünce paragrafın konusunu oluşturur. Şiir için de aynı durum söz konusudur. Paragrafta konunun temel özellikleri şunlardır:
Paragrafta konuyla ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir:

3. Paragrafta Ana Fikir (Ana Düşünce)

Okuyucuya verilmek istenen mesajdır. Şiir için de aynı durum söz konusudur. Paragrafta ana fikrin temel özellikleri şunlardır:
Paragrafta ana fikirle ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir:

4. Yardımcı Fikir

Paragraftaki ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşüncelerdir. Paragrafta yardımcı düşüncenin temel özellikleri şunlardır:
Paragrafta yardımcı düşünce soru kalıpları şu şekildedir:

5. Paragrafta Soru – Cevap

Parçanın hangi soruya cevap olarak verilmiş olabileceği sorulur. Paragrafta soru – cevap özellikleri şunlardır:
Paragrafta soru – cevap ile ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir:

6. Paragrafta Hikâye Unsurları

Olay yazılarında aşağıdaki unsurlar çok önemlidir:

7. Anlatım Biçimleri

a. Açıklama

b. Tartışma

c. Betimleme

d. Öyküleme

8. Düşünceyi Geliştirme Yolları

a. Tanımlama

Bir nesnenin ne işe yaradığı anlatılıyorsa açıklama olur. Tanımlama olabilmesi için mutlaka “Bu nedir?”, “Bu kimdir?” sorularına cevap vermesi gerekir.

b. Karşılaştırma

c. Örneklendirme

d. Tanık Gösterme

Atasözleri örneklemeye girer. Tanık göstermeye dâhil edemeyiz çünkü atasözlerinin söyleyeni belli değildir.

e. Sayısal Verilerden Yararlanma

f. Benzetme

g. Duyulardan Yararlanma

9. Anlatıcı Türleri

Olayları, kişileri, zamanı ve mekânı okuyucuya aktaran kişidir. İki tür anlatıcı vardır:

1. Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım

2. Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım

10. Anlatım Özellikleri

Özgünlük

Anlatımda herhangi birini taklit etmeme, tamamen kendine has bir üslup sahibi olmaktır.

Sadelik (Yalınlık)

Anlatımda dilin söz sanatlarından ve anlatımı güçlendiren yabancı unsurlardan olabildiğince uzak tutularak kullanılmasıdır.

İçtenlik (Doğallık)

Yazarın samimiyetinin ve hislerinin okuyucuya da aynen aktarılmasıdır.

Duruluk

Cümlede gereksiz sözcük kullanmamaktır. Aynı anlamı veren sözcükler de duruluğu bozar.

Doğruluk (Sağlamlık)

Anlatımın dilbilgisi kurallarına uygun düzenlenmesi, kuralların doğru uygulanmasıdır. Ögeler arasında uyumsuzluk, öge eksikliği gibi durumlar “sağlamlığı” ortadan kaldırır.

Açıklık

Tek anlam çıkartılan cümleler açık cümlelerdir.

Akıcılık

Akıcı bir cümlede ifadeler kolaylıkla okunabilir. Anlaşılması ve seslendirilmesi zor cümleler akıcı olmaz.

Yoğunluk (Özlülük)

Az sözle çok fazla şeyin anlatılmasıdır. Atasözleri özlü sözlerdir.

Tutarlılık

Anlatımda birbiriyle çelişen düşünceler ileri sürmeme, sık sık düşünce (fikir) değiştirmemektir.

Evrensellik

Yazıda bahsedilen konunun toplumun sadece belli bir kesimi değil tüm insanlığı ilgilendirecek şekilde ele alınmasıdır.

Kalıcılık

Geçmiş dönemde ortaya konan bir yapıtın gelecekte de ilgi görmesi, uzun zaman geçerliliğini korumasıdır.

Sürükleyicilik

Anlatılanların okurun merakını sürekli canlı tutmasıdır.

Etkileyicilik

Okunan eserin kişinin hayatında değişiklik meydana getirmesidir.

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Parçada Anlam Konu Anlatımı
 • Tarih: 10 Ekim 2019
 • Yazının Kategorisi: 8. Sınıf, 8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Parçada Anlam Konu Anlatımı
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sıralama Seçenekleri

  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü