Parçada Anlam Etkinlikleri (8. Sınıf)

188
8-sinif-parcada-anlam-etkinlik

Parçada anlam

Etkinlik 1 – Başlık

Temiz, düzenli ve iyi organize edilmiş bir ev, ofis ve hayat, motive edilmiş akıl için olmazsa olmaz niteliği taşımaktadır. Fiziksel dağınıklık, zihinsel dağınıklığa neden olur. Düzenli bir hayatınız olsun, böylece kendinizi her gün daha da zinde hissedeceksiniz. Örneğin, gece yatma, sabah kalkma saatiniz düzenli olsun. Mutlaka kahvaltı edin ve sabah en az yarım saat yürüyüş yapın.
Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Spor
Çalışma Hayatı
Temizlik
DüzenEtkinlik 2 – Konu

Pamukkale Travertenleri, jeolojik olaylar sonucu oluşmuş fay hatlarından gelen termal sıcak su kaynaklarının buradaki kayaçlar üzerine dökülmesiyle ortaya çıkan bir yapıdır. Sıcak su kaynağından çıkan sular ilk olarak yüksek miktarda kalsiyum hidrokarbonata sahiptir. Ancak açığa çıktıktan sonra havadaki oksijen ile bir reaksiyona girdiğinden karbondioksit ve karbonmonoksit sudan ayrılır ve havaya karışır. Bu esnada kalsiyum karbonat ise çökelir ve travertenleri meydana getirir. Bu çökelti ilk başta jel halinde olmasına rağmen zamanla daha da sertleşerek kayalaşmakta ve traverten adını almaktadır.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Jeolojik olayların doğaya etkisi
Pamukkale Travertenlerinin tarihi
Pamukkale Travertenlerinin oluşumu
Sıcak su kaynaklarının doğaya etkileri

Etkinlik 3 – Ana Fikir (Ana Düşünce)

Bir toplumda ahlakın ilerlemesini, düzelmesini istiyor musunuz? O toplumda edebiyat, sanat merakını uyandırmaya, geliştirmeye çalışın. Çocuklara, gençlere şiirler, hikâyeler, romanlar okutun; onları tiyatrolara, sinemalara gönderin. O hikâyelerin, romanların, oyunların insanları ile tanışsınlar, onların hayatlarını hayallerinde yaşasınlar, öğrensinler; böylece gerçekteki insanları da daha iyi anlarlar. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksa olsun, küçükken siz ona edebiyatı sevdirmeye bakın. İlim, bilgi sonradan gelecektir; önce insanlığını kurmak, hayalini işletmek gerekir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Cahil toplumlarda ahlaki değerler de zayıftır.
Çocuk eğitiminde öncelikle çocuğun sahip olduğu yetenekler ortaya çıkarılmalıdır.
Topluma ahlaki değerleri aşılamanın yolu sanat ve edebiyatı sevdirmekten geçer.
Sanat ve edebiyat aracılığıyla başka hayatları tanımak mümkündür.

Etkinlik 4 – Soru – Cevap

Dinlemek en önemli iletişim becerilerindendir. Çok kolay görünse de anlaşmazlıkların çoğu iyi dinlememekten kaynaklanır. Dinlemenin fiziksel ve psikolojik dinleme olarak iki boyutu vardır. Dinlemenin fiziksel boyutunda konuşanın yüzüne doğrudan bakmak, beden olarak ona yönelik olmak, göz teması kurmak, konuşana doğru eğik durmak vardır. Sadece duymak değil, söylenenlerin altında yatanları da anlamak gerekir ki bu da dinlemenin psikolojik boyutunu oluşturur. İyi bir dinleme eyleminin koşulları ise şunlardır: Karşıdakinin sözünü kesmeden, müdahale etmeden sessizce dinlemek; anlatılmak istenenin ne olduğunu anlamaya çalışmak; değiştirmeye kalkmadan, yargılamadan daha açık deyişle koşulsuz kabulle dürüst olarak dinlemek
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir?

İyi bir dinleyici nasıl olmalıdır?
İletişim becerileri nasıl geliştirilebilir?
Görgü kuralları nelerdir?
İletişimde dinlemenin önemi nedir?Etkinlik 5 – Ana Duygu (Tema)

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım

Selam sana Anneler Günü İstanbul’dan
Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan
Vefalı ellerinden öperim anacığım.
(Ümit Yaşar OĞUZCAN)

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

Ayrılık acısı
Anneye bağlılık
Çocukluk özlemi
Anne sevgisi

Etkinlik 6 – Yardımcı Düşünce

Büyük sanat eserleri yol göstermek, düzeltmek isteğinden değil, yaratmak ihtiyacından doğmuştur. Sanat adamı her insan gibi bir çevre içindedir. Orada olup bitenlerin onda derin yankılar uyandırmamasına imkân yoktur. Ama bütün bunlar bilinç altında bir süre bulunmadan, hemen ve olduğu gibi sanat eserine dönüşemezler. Bilinçaltında unutulmuş sanılan bu yankılar, bunalıyorlarmış gibi kurtulmak çarelerini ararlar. Düş ve yaratış bu kurtuluşun iki yoludur. İnsan düş görerek, sanat adamı yaratarak bu iç baskıdan kurtulur. Mutlu bir rastlantı, bazen tatlı bir bahar ışığı, bazen ağızda eriyen bir kurabiye, şairden şaire, romancıdan romancıya değişen tohumun bilince düşmesini hazırlar. Onun filizlenmesi, boy atması, gelişip serpilmesi artık hayal gücü ile çalışma yeteneğine kalmıştır.
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

Sanat eserinin görevi doğru yolu göstermek değildir.
Sanatçı gerçek hayattan edindiği izlenimleri sıcağı sıcağına eserine yansıtır.
Bir sanatçının eserinde sanatçının yaşadığı çevreden izler vardır.
Sanatçılar için sanat bir rahatlama yöntemidir.

Etkinlik 7 – Hikâye Unsurları

Cemil uyandığı zaman, ortalık yeni ağarıyordu. Gürültü etmeden kalktı, pencereye gidip dışarı baktı. Akhisar kasabası, yarısına kadar ıslanmış kerpiç duvarları, çamurlu kaldırımlarıyla bataktan yeni çıkmış yaşlı bir mandaya benziyordu. Birden yaşadığı küçük köydeki çocukluk anıları canlandı. Arkadaşlarıyla tıptı mandalar gibi çamurda nasıl debelendikleri, nasıl mutlu ve huzurlu olduklarını anımsadı.
Yukarıdaki hikâyenin unsurlarını aşağıdaki ilgili alana yazınız.

Olay:
Cemil’in çocukluk anılarını anımsaması

Yer:
Akhisar

Kişiler:
Cemil

Zaman:
Sabahın erken saatleri
Etkinlik 8 – Anlatıcı Türleri

“Çay?” dedim. “Şimdi ocak yanmaz.” dedi. “Peki sıcak su da mı yok?” dedim, karşılık bile vermedi. Homurdanarak ocağa doğru gitti. Yarım saat oluyor hâlâ ortalıkta yok.
Yukarıdaki metnin anlatımında hangi anlatıcı türü kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım

Etkinlik 9 – Düşünceyi Geliştirme Yolları

Uzmanlar, yıldırım çarpmasına bağlı can kaybının en çok ilkbahar ve yaz aylarında yaşandığına dikkat çekiyor. Fırtınalı havada metal eşyalardan uzak durmak gerektiğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Cansız, “Yıldırım yüksek miktarda elektrik akımından oluşması sebebiyle, akımın kolay iletildiği ortamda yayılma eğilimindedir. Yıldırımın isabet ettiği metalin temas ettiği her şey akıma kapılır. Üzerimizde taşıdığımız metal eşyanın büyüklüğüne göre de risk artar. Yıldırım düşme olasılığı yüksek yerlerde şemsiye kullanmayın.” dedi.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

Benzetme
Örnekleme
Tanımlama
Tanık gösterme

Etkinlik 10 – Düşünceyi Geliştirme Yolları

Sihirbazlık yaparken, yapacağınız en ufak bir yanlışı, şüpheli hareketi hemen fark edecek bir izleyicinin dikkatli bakışları altında çalışırsınız. Tek başınasınızdır ve onların gözleri asla sizden ayrılmaz. Başarısızlık hoş görülemez. Sinemada ise o dikkatli gözlerden uzakta hazırlığınızı sakince yapabilirsiniz ve gerekli gördüğünüz değişikleri yapabilirsiniz. Bir defa yaptınız olmadı mı, otuz altı kere yaparsınız, tekrar tekrar dener ve istediğiniz sonucu alırsınız.
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

Tanımlama
Benzetme
Karşılaştırma
Tanık gösterme

Etkinlik 11 – Anlatım Biçimleri

Kimileri fedakârlık olmadan sevgi olmaz diyor. Oysa sevgide fedakarlık yoktur; özveri vardır. Karşı taraf için en iyi olanı istemektir sevgi. Sevmek sürekli olarak vermek de değildir. Dengeli şekilde verdiğimizi alarak bir akış oluşturmaktır. Size karşı hiçbir şey hissetmeyen bir kişiye sürekli sevgi vermek sizi bir sonuca ulaştırmaz. Yaşam dengeden oluşur.

Bu parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz.

Açıklama
Betimleme
Öyküleme
Tartışma

Etkinlik 12 – Anlatım Biçimleri

Eğitimi; yazıdan, yazardan, sanatçıdan korkulacak yolda yönlendirmeye çalışanlar var. Yazı neredeyse korkulacak bir yaratık gibi gösterilmeye çalışılıyor. Oysa kimi dönemlerde “yazı”dan korkulsa da yasaklansa da onu yasaklayanların en son sığınağı yine yazı olacaktır. Çünkü insanla dünya arasındaki ilişkileri açığa vuran, ona dünyada bulunuşunun anlamını kavratan yazıdır.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri ağır basmaktadır? İşaretleyiniz.

Öyküleme-Açıklama
Tartışma- Betimleme
Öyküleme- Betimleme
Açıklama- Tartışma

Etkinlik 13 – Anlatım Özellikleri

Son iki yüzyıldır aydınlarımız bir ikilem ile karşı karsıyadır: gelenekçilik mi, yenilikçilik mi? Önlerine bu iki seçenek konulunca neredeyse tamamı yenilikçiliği tercih etmiştir. Çünkü gelenekçilik artık sürdürülemez ve savunulamaz bir tutum olarak görülmüştü. Peki yenilikçilik nedir? Nasıl yenilikçilik yapılır? Bu konuda farklı yaklaşımlara sahip birçok fikri akım ortaya çıkmıştır. Ancak gelenekçilikten uzaklaşmış olanlardan içerik ve üslupta kendisi olmayı başarabilenler kalıcılığı yakalayabilmiştir.
Bu paragrafta altı çizili yerde anlatım özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

Açıklık
Duruluk
Akıcılık
Özgünlük

Etkinlik 14 – Anlatım Özellikleri

Yazdıkları“Duygu ve düşüncelerini anlatırken dolambaçlı yollara hiç başvurmaz, süsten, ağdalı sözlerden uzak, en saf biçimiyle dile getirirdi onları.”
şeklinde tanımlanan yazarın hangi anlatım özelliğini ön plana çıkardığı söylenebilir?

Yalınlık
Evrensellik
Akıcılık
Sürükleyicilik

Etkinlik 15 – Anlatım Özellikleri

Eserlerinde“Anlatımda esas olan yüzeysellikten uzak, duygu ve düşünce zenginliğidir. Başka bir ifadeyle az sözle derin anlamlar verebilmektir.”
görüşünü benimseyen bir yazar aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangisine dikkat çekmektedir?

Akıcılık
Yoğunluk
Doğallık
Özgünlük

Etkinlik 16 – Anlatım Özellikleri

Montaigne’nin “Denemeler”i bizim önemsemeyip, düşünmediğimiz şeyleri düşünmüş olduğu, günlük hayatımızda dikkat etmediklerimizin altını çizdiği için ilgi görmüş; defalarca basılmış. Birçok dile çevrilmiş, milyonlarca okur tarafından okunmuş. Güncelliğini hiç yitirmemiş.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili yerde hangi anlatım özelliği ön plana çıkmaktadır?

Akıcılık
Sürükleyicilik
Kalıcılık
Açıklık