Metin Türleri Konu Anlatımı (8. Sınıf)

415
8-sinif-metin-turleri

1. Deneme:

Herhangi bir konuda kişisel görüş ve düşüncelerin anlatıldığı yazı türüdür.

 • Konu sınırlaması yoktur. Her konuda deneme yazılabilir.
 • Yazar, anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir.
 • Samimi bir dil kullanılır.
 • Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım sergiler.
 • Kişisellik ve kendine özgülük söz konusudur.


2. Makale:

Bir tezi savunmak, bir gerçeği açıklamak ve bilgi vermek amacıyla yazılan yazılardır.

 • Anlatım, nesnel bir nitelik taşır.
 • Bilimsel verilerden yararlanılır.
 • Ele alınan konuyu kanıtlamak esastır.
 • Gazete ve dergilerde yayımlanır.

3. Fıkra (Köşe Yazısı):

Günlük olaylarla ya da toplumun sorunlarına ait herhangi bir konu üzerinde yazılan yazılardır.

 • Gazete ve dergilerde yayımlanır.
 • Toplumu ilgilendiren güncel olaylar ele alınır.
 • Deyimlere, atasözlerine ve nükteli sözlere yer verilir.
 • Ele alınan konu, kanıtlanmaz.
 • Açık, sade ve anlaşılır bir dil kullanılır.

4. Söyleşi (Sohbet):

Kişisel görüş ve düşüncelerin, okuyucuyla konuşuyormuş gibi samimi bir şekilde yazılan yazılardır.

 • Üslup, oldukça samimidir.
 • İlgi çeken konular ele alınır.
 • Okuyucuya soru sorularak karşılıklı konuşma havasına girilir.
 • Yazar, anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir.

5. Hikâye (Öykü):

Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların anlatıldığı kısa yazı türüdür.

 • Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar ele alınır.
 • Olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman unsurları belirtilir.
 • Kısa soluklu eserlerdir.
 • Karakter sayısı azdır.
 • Serim (giriş), düğüm (gelişme) ve çözüm (sonuç) bölümlerinden oluşur.

6. Roman:

Yaşanmış ya da yaşanabilir bir olayların anlatıldığı uzun yazı türüdür.

 • Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar ele alınır.
 • Olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman unsurları belirtilir.
 • Uzun soluklu eserlerdir.
 • Karakter sayısı fazladır.
 • Serim (giriş), düğüm (gelişme) ve çözüm (sonuç) bölümlerinden oluşur.7. Masal:

Hayali karakterlerin yer aldığı olağanüstü olayları, yer ve zaman unsurlarını belirtmeden anlatan bir türdür. Masalların başlıca özellikleri şunlardır:

 • Genellikle tekerleme ile başlar.
 • Her zaman iyiler kazanır, kötüler kaybeder.
 • Eğiticilik ve öğreticilik esastır.
 • Yer ve zaman unsurları belirsizdir.
 • Masallardaki olayların gerçekle bir ilgisi yoktur.
 • Olağanüstü özelliklere sahip kahramanlara yer verilir.
 • Evrensel konular ele alınır.

8. Fabl:

İnsan dışındaki varlıklara, insanlara ait özellikler verilerek onların başından geçen olayların anlatıldığı, sonunda ders verme amacı güden kısa yazılardır. Fablların başlıca özellikleri şunlardır:

 • Kahramanları genellikle hayvanlar ve bitkilerdir.
 • Ders vermek amacıyla yazılır.
 • Evrensel konular ele alınır.

9. Günlük:

Günü gününe, tarih belirtilerek yazılan yazılardır.

 • Olaylar, tarih de belirtilerek günü gününe yazılır.
 • Yaşanan olaylar ya da izlenimler kaleme alınır.
 • Samimi bir dille ve birinci kişi ağzından yazılır.

10. Anı:

Yaşanmış olayların, üzerinden belli bir süre geçtikten sonra yazıldığı yazı türüdür.

 • Kişinin yaşadığı ya da bizzat tanık olduğu ele alınır.
 • Olayın yaşanmasından sonra belli bir süre geçmelidir.
 • Yaşanan olay etkileyici ya da kişinin yaşamında iz bırakır nitelikte olmalıdır.
 • Geçmişe ışık tutar ve tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkıda bulunur.

11. Gezi Yazısı:

Gezip görülen yerlerin anlatıldığı yazı türüdür.

 • Gezilen yerlerle ilgili izlenimler edebî bir üslupla anlatır.
 • Yazar, iyi bir gözlemcidir.
 • Duygu ve düşüncelere yer verilebilir.

12. Mektup:

Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için yazılan yazılardır.

 • Hitapla başlar ve mutlaka tarih atılır.
 • Özel mektuplar, edebî mektuplar, resmî mektuplar ve iş mektupları olmak üzere dört türü vardır.
 • Özel mektuplar; yakın çevremizdeki insanlara yazılır.
 • Edebî mektuplar, edebiyatçıların birbirlerine gönderdikleri mektuplardır.
 • Resmî mektuplar, devlet dairelerinin kendi aralarındaki mektuplaşmalardır. Kişilerle devlet daireleri arasındaki mektuplaşmalar da bu türe girer.
 • İş mektupları, kişiler ve ticari kurum arasındaki mektuplaşmalardır.

13. Biyografi:

Herhangi bir alanda üne kavuşmuş kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılardır.

 • Üçüncü kişi ağzıyla anlatılır.
 • Kişinin hayatı, kronolojik bir sıra ile verilir.

14. Otobiyografi:

Kişinin kendi hayatını tanıtmak amacıyla yazdığı yazılardır.

 • Birinci kişi ağzıyla anlatılır.
 • Kişi hayatını, kronolojik bir sıra ile verir.

15.Tiyatro:

Sahnede oynatılmak üzere yazılan yazılardır.

 • Olaylar sahnede canlandırılır.
 • Perdeler hâlinde oynanır.
 • Olaylar; komedi, trajedi ve dram şeklinde olabilir.

16. Haber Metni:

Toplumu ilgilendiren güncel olay veya durumların, halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazı türüdür. Haber metinlerinin başlıca özellikleri şunlardır:

 • Olayların güncel ve önemli olması gerekir.
 • Toplumun tamamını ya da önemli bir kısmını ilgilendirmesi gerekir.
 • Anlatılanlar ilgi çekici olmalıdır.
 • Nesnel bir anlatıma sahip olmalıdır.

17. Destan:

Ulusların yaşadıkları tarihî olayların efsanevî ve mitolojik unsurlarla yoğrularak oluşturduğu millî karakter taşıyan uzun manzum eserlerdir.

 • En uzun yazı türüdür.
 • Olağan üstü kahramanlar ve olaylar vardır.
 • Yaşanmış tarihsel ve toplumsal kahramanlıklar abartılarak anlatılır.

Doğal ve yapay destanlar olmak üzere iki türü vardır:

Doğal Destanlar:

 • Toplumsal olaylar anlatılır.
 • Yazarı belli değildir, halk ozanları tarafından söylenmiştir. (Anonimdir)

Yapay Destanlar:

 • Daha yakın zamanlarda yazılan destanlardır.
 • Yazarı bellidir.
 • Olağanüstü durumlara daha az yer verilir.