Tablo, Grafik ve Görsel Okuma (Yorumlama) Etkinlikleri (8. Sınıf)

157
8-sinif-tablo-grafik-ve-gorsel-okuma-yorumlama-etkinlik

Etkinlik 1


Grafikte 2016-2019 yılları arasında A ve B ülkelerinin patates, soğan ve pirinç tüketim miktarı verilmiştir.

Aşağıdaki soruları verilen grafiğe göre doğru olanları “D” , yanlış olanları “Y” olarak cevaplayınız.

2016 yılında B ülkesinde üretilen soğan miktarı, A ülkesinde üretilen soğan miktarından fazladır.

B ülkesindeki son iki yılda üretilen pirinç miktarında artış veya düşüş gözlenmemiştir.

Soğan üretim miktarında sürekli artış gözlenen, A ülkesidir.

2017 yılında A ülkesinde üretilen patates miktarı, B ülkesinde üretilen pirinç miktarından fazladır.

A ülkesinde pirinç üretim miktarı her yıl artarken B ülkesinde sabit kalmıştır.
Etkinlik 2

Grafikte bazı bölgelerin 2017 yılına ait kütüphane ve kitap sayıları verilmiştir.

Aşağıdaki soruları verilen grafiğe göre doğru olanları “D” , yanlış olanları “Y” olarak cevaplayınız.

Kütüphane sayısı en fazla olan bölgede kitap sayısı da fazladır.

Marmara’da kitap sayısı ile kütüphane sayısı eşittir.

İç Anadolu’da iki bin beş yüzden az kitap, yüz elliden fazla kütüphane vardır.

En fazla kitap bulunan ikinci bölge, kütüphane sıralamasında da üçüncü sıradadır.

Karadeniz’de doksan kütüphane, bin beş yüzden fazla kitap vardır.


Etkinlik 3

Grafikte, 2015 yılı geri dönüşüm ürünleri ve oranları verilmiştir.

Grafikten hareketle aşağıdaki ifadelere ulaşılabilenleri “✓” , ulaşılamayanları “X” olarak değerlendiriniz.

Cam ürünlerde geri dönüşüm en çok su şişesinde yapılmaktadır.

Diğer ürünlerde elektronik ve mutfak atıkları vardır.

Kâğıt-karton, metal ambalajlara göre daha çok oranda geri dönüştürülmüştür.

Plastik üründeki geri dönüşüm, son on yılın en fazla oranına sahiptir.

Metal ve cam, geri dönüşüm oranı birbirine en yakın ambalajdır.
Etkinlik 4

Tablodan hareketle aşağıdaki ifadelere ulaşılabilenleri “✓” , ulaşılamayanları “X” olarak değerlendiriniz.

2020 yılında 500-1000 m arasındaki tünellerin sayısı iki katına çıkmıştır.

7 numaralı bölgedeki 0-500 m arasındaki tünel sayısı diğer tüm bölgedeki tünel sayılarından fazladır.

Tüm bölgelerde bulunun tünel 0-500 m arasındaki tünellerdir.

Sayıca en az bölgede bulunan 2000-3000 m arasındaki tünellerdir.

500-1000 m arasındaki tüneller adet olarak 1000-2000 m arasındaki tünellerden fazla, bulundukları bölge sayısı olarak azdır.


Etkinlik 5


Türkiye İstatistik Kurumuna göre Bursa, Bolu ve Bayburt illerinin 2017-2018 yıllarına ait elektrik tüketim miktarı verilmiştir.

Tablodan hareketle aşağıdaki ifadelere ulaşılabilenleri “✓” , ulaşılamayanları “X” olarak değerlendiriniz.

Bu illerde elektrik tüketim artışının nedeni sokakların merkezden uzak, ışıksız alanlarda olmasıdır.

Bir önceki yıla göre elektrik tüketiminde en fazla artışı Bolu’da gözlenmiştir.

Halkın elektrik tasarrufu hakkında bilinçlenmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Türkiye’de elektrik tüketimin en çok alan sokak aydınlatmaları olarak gözlenmiştir.

İki yılda da sokak aydınlatmak için kullanılan elektrik tüketimi en fazla Bursa’da gözlenmiştir.


Etkinlik 6

Aşağıdaki soruları verilen tabloya göre doğru olanları “D” , yanlış olanları “Y” olarak cevaplayınız.

Turizm işletme belgeli tesis sayısında birinci alan kongre ve sergi merkezleridir.

Hem turizm yatırım hem de turizm işletme belgesi olup tesis sayısı en fazla olan golftur.

Yatırım ve işletme belge sayıları eşit olan tek tesis spor tesisleridir.

Turizm yatırım belgesi olmayan tesisler özel ve sağlıklı yaşam tesisleridir.

Turizm işletme belgeli özel tesis sayısı, turizm yatırım belgeli spor tesis sayısından fazladır.
Etkinlik 7


Görselde İpek Yolu ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Görselden hareketle aşağıdaki ifadelere ulaşılabilenleri “✓” , ulaşılamayanları “X” olarak değerlendiriniz.

Uluslararası ilişkilerde ve kültür alışverişinde çok büyük rol oynamıştır.

İnsanlığa yirmi asırlık olağanüstü tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır.

Baharatlar Buhara, Tebriz gibi şehirlerde üretilip Çin’e gönderilmiştir.

Bu yolda Asya’dan Avrupa’ya porselen, kâğıt, değerli taşlar taşınmıştır.

İpek ve baharat Uzak Doğu ile Batı arasında önemli ilişkilerin kurulmasını sağlamıştır.


Etkinlik 8

Aşağıdaki soruları verilen afişe göre doğru olanları “D” , yanlış olanları “Y” olarak cevaplayınız.

Telefonuma oyun indirdiğimde bana sunulan onayları okumadan kabul ederim.

Kullandığım sosyal medyaların tümünde bilgilerimi sadece arkadaşlarım görebilir.

Sosyal medyada paylaştıklarımın çok özel olmamasına dikkat ederim çünkü silsek bile bu platforma kayıtlı kaldığını bilirim.

İnternette gezerken sağ alt köşede çıkan reklamlara tıklarım, paralı ve virüslü olabileceğini düşünmem.

Aldığım e-postaları mutlaka bir program yardımı ile taratırım, virüs tespit edilmezse belgeyi açarım.


Etkinlik 9

Aşağıdaki soruları verilen afişe göre doğru olanları “D” , yanlış olanları “Y” olarak cevaplayınız.

Türkiye’de son kırk dokuz yılın en sıcak ikinci yılı 2010’dur.

Her yedi yılda bir sıcaklık on beş derecenin üstüne çıkmıştır.

2000-2019 yılları arası Türkiye’de en düşük sıcaklık 2011’de yaşanmıştır.

Son kırk dokuz yılda her yıl ortalama sıcaklık iki derece artmaktadır.

Türkiye’de son on dokuz yıllın ortalama sıcaklığı on üç derecini üstündedir.


Etkinlik 10

Krokide okun bulunduğu noktadan hareket eden bir kişi ile ilgili aşağıdaki soruları doğru olanları “D” , yanlış olanları “Y” olarak cevaplayınız.

Koska Cadde istikametine doğru yürürse sonra kuzey yönüne döner ve Laleli’ye kadar ilerlerse bulunduğu yerdeki son yapı olan stadyum batı yönünde kalır.

Türkeli Caddesi istikametine doğru iki bina arasına kadar yürürse batı yönünde restoran, doğu yönünde iş merkezi kalır.

Koska Cadde istikametine doğru yürürse sonra kuzey yönüne döner ve tekrar Şair Fitnat Sokak istikametinde doğu yönüne dönerse lunaparka ulaşır.

Laleli Cadde istikametinde kuzey yönüne dönerse ve olimpik havuzun yanında durursa doğu yönünde Alışveriş merkezi kalır.

Üniversiteye gidebilmek için önce kuzey yönüne sonra doğu yönüne ilerleyebilir.

Önce okula sonra kütüphaneye gitmek için sırasıyla; doğu, kuzey, doğu, güney ve batı yönlerinde hareket etmelidir.
Etkinlik 11

Krokide bir mahallede bulunan evler ve market çizilmiştir. Bu marketten evlere paket servisi yapan kişinin gittiği yerler ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Cumhuriyet Caddesi üzerinden doğu yöne doğru ilerleyip Yayla Sokağa sapmak ve Onur adlı kişinin evine gidebilmek için hangi yöne dönmelidir?
Kuzey.

Önce Yasemin’in sonra Baraj Sokak üzerinden Murat’ın evine gidebilmek için sırasıyla hangi yönlere gitmelidir?
Kuzey, batı.

Ada ve Nur’un siparişlerini götürürken geçtiği cadde, sokak veya yolun isimleri nelerdir?
Cumhuriyet Caddesi ve Karanfil Sokak.

Mine’nin siparişini bıraktıktan sonra Mine’nin evinden Gökhan’ın evine gidebilmek için sırasıyla hangi yönlere gitmelidir?
Batı, güney