8. Sınıf Cümlede Vurgu Etkinlikleri

Etkinlik 1

Aşağıda verilen cümlelerdeki vurgulanan ögeleri boşluğa yazınız.

İkinci kata -> Vurgu yer tamlayıcısında
Yukarı -> Vurgu zarf tamlayıcısında
Koştuk -> Vurgu yüklemde

Etkinlik 2


Etkinlik 3


Etkinlik 4


Etkinlik 5


Etkinlik 6

Aşağıdaki cümlelerde vurgunun hangi ögede olduğunu işaretleyiniz.


Etkinlik 7

Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan ögeleri bulunuz.