8. Sınıf Yazım Kuralları Etkinlikleri

Etkinlik 1


Etkinlik 2


Etkinlik 3


Etkinlik 4


Etkinlik 5


Etkinlik 6


Etkinlik 7


Etkinlik 8


Etkinlik 9


Etkinlik 10


Etkinlik 11


Etkinlik 12


Etkinlik 13


Etkinlik 14


Etkinlik 15

Etkinlik 16

Aşağıdaki kısaltmaların açılımlarını söyleyiniz.

General

Miligram

Edebiyat

Yüzyıl

Eczacı

Cadde

Etkinlik 17


Etkinlik 18


Etkinlik 19


Etkinlik 20


Etkinlik 21


Etkinlik 22 – “De”nin Yazımı


Etkinlik 23 – “Mi”nin Yazımı


Etkinlik 24 – “Ki”nin Yazımı


Etkinlik 25 – Yazım Kuralları “de, mi, ki”

Etkinlik 26

Aşağıda verilen sözcüklerin doğru yazılışlarını söyleyiniz.

çember

espri

rastlantı

hiçbir şey

tespit

naylon

ukala

Etkinlik 27


Etkinlik 28


Etkinlik 29