8. Sınıf Noktalama İşaretleri Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Nokta


Etkinlik 2 – Virgül

Etkinlik 3 – Noktalı Virgül

Aşağıdaki cümlelerde noktalı virgül hangi görevlerde kullanılmıştır?

Görev: Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.
Görev: Kendi içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

Etkinlik 4 – İki Nokta

Aşağıdaki açıklamaları verilen örneklerle eşleştiriniz.

a. https://turkcedersi.net

b. Başarı için en güvenilir yol şudur: Emin adımlarla ilerlemek.

c. Bebeklerin ağlama sebepleri şunlardır: acıkması, uykusunun gelmesi, bir yerinin ağrıması…

Etkinlik 5 – Soru İşareti


Etkinlik 6 – Üç Nokta


Etkinlik 7 – Ünlem İşareti


Etkinlik 8 – Kesme İşareti


Etkinlik 9 – Noktalama İşaretleri


Etkinlik 10 – Noktalama İşaretleri


Etkinlik 11 – Noktalama İşaretleri


Etkinlik 12 – Noktalama İşaretleri


Etkinlik 13 – Noktalama İşaretleri