Sözcükte Anlam Konu Etkinlikleri (8.Sınıf)

152
8-sinif-sozcukte-anlam-etkinlik

1. Etkinlik (Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam)

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

Cümle Gerçek Mecaz Terim
1. Edebiyatımızda mektup türünün önemli bir yeri vardır.
2. Bu konuda bilgi bulabileceğim her eseri taradım.
3. Oldukça uzun ve dar bir koridordan geçtik.
4. Atmosfer, Dünya’mızı çepeçevre sarar.
5. Ailesi uğruna kendini harcadı.
6. Benimle böyle yüksek perdeden konuşmayınız!
7. Üstü başı her zaman temiz ve özenlidir.
8. Hatalarını yalanlarıyla örtmeye çalışıyordu.
9. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta konur.
10. Takım, taraftarlarına art arda gol sevinci yaşattı.2. Etkinlik (Soyut ve Somut Anlam)

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını ilgili alana işaretleyiniz.

Cümleler Soyut Somut
1. Güneş nihayet yüzünü göstermişti.
2.Hislerine daima güvenmiştir.
3. Fazla ışık gözlere zararlıdır.
4. Sözlerin bana cesaret veriyor.
5. Rüyasında beni görmüş.
6. Rüzgârın uğultusu hayvanları ürkütmüştü.
7. İnançlarına daima saygı duymuşumdur.
8. Akıl, kullanalım diye verilmiştir.
9. Islak çimlerde oturmayınız.

3. Etkinlik (Çok Anlamlılık)

“Kapamak” sözcüğü hangi anlamlarda kullanılmıştır?

1. Yeni yapılan bina tüm manzarayı kapadı.
Bir şeyin görünmesine engel olmak

2. Gece yağan kar, yolları kapamıştı.
Geçişi engellemek

3. Mahallenin girişindeki fabrikayı üç ay sonra kapamışlar.
Çalışamaz, görev ve iş yapamaz duruma getirmek

4. Bahçedeki çukurları bir bir kapadık.
Tıkamak, içini doldurmak

5. Bu para tüm borçlarımı kapar.
Karşılamak, denk gelmek


4. Etkinlik (Çok Anlamlılık)

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler hangi anlamlarda kullanılmıştır?

1. Hafta sonu balık tutmaya gideceğiz.
Avlamak

2. Annesi onu mahalledeki ilkokula yazdırmış
Kaydettirmek

3. Ona güvenmediği için peşine bir adam saldı.
Yollamak, göndermek

4. Sorunun cevabını attı ama tutturamadı.
Bilmeden, kestirerek söylemek

5. Gömlek üzerine tam olmuştu.
Uymak, tam gelmek