8. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Etkinlikleri

1. Etkinlik (Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam)

Aşağıdaki cümlelerde geçen koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.
2. Etkinlik (Soyut ve Somut Anlam)

Aşağıdaki cümlelerde yer alan koyu yazılan sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını ilgili alana işaretleyiniz.


3. Etkinlik (Çok Anlamlılık)

4. Etkinlik (Çok Anlamlılık)

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler hangi anlamlarda kullanılmıştır?