8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Etkinlikleri

Etkinlik 1 Yüklem

Etkinlik 2 Özne

Aşağıdaki cümlelerin öznesini belirleyiniz.

Dün seni soran
Geride bıraktığımız güzel günleri hatırlamak
Duygu ve düşüncelerini bu kadar güzel ve saygılı anlatışı
Sokaktan bağırarak geçen satıcılar

Etkinlik 3 Gerçek ve Sözde Özne

Aşağıdaki verilen cümlelerdeki özne türlerinden doğru olanı seçiniz.


Etkinlik 4 Nesne


Etkinlik 5 Belirtili ve Belirtisiz Nesne

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan bölümlerin türlerini işaretleyiniz.
Etkinlik 6 Yer Tamlayıcısı


Etkinlik 7 Zarf Tamlayıcısı


Etkinlik 8 Ara Söz – Ara Cümle – Cümle Dışı Unsur

Aşağıdaki cümlelerde geçen koyu yazılan bölümlerin türlerini seçiniz.


Etkinlik 9

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan bölümlerin hangi ögeye ait olduğunu uygun alanlara işaretleyiniz.


Etkinlik 10


Etkinlik 11