8. Sınıf Geçiş ve Bağlantı İfadeleri (Yönlendirici İfadeler) Konu Anlatımı

Cümlenin gidişatına göre cümlenin yönünü değiştiren, destekleyen veya hangi şekilde ilerleyeceğini belirleyen ifadelere “Geçiş ve Bağlantı İfadeleri” denir.

1. Düşüncenin Yönünü Değiştiren İfadeler
(Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler)

2. Açıklayıcı ve Destekleyici İfadeler

3. Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler

Geçiş ve bağlantı ifadelerini anlamına uygun kullanmamak anlatım bozukluğuna yol açar.
Bu cümlelerde “fakat, hatta, ama” ifadeleri cümlenin anlamına uygun olarak kullanılmamıştır. Bu da anlatım bozukluğuna yol açmıştır.