6. Sınıf Şiir Bilgisi Etkinlikleri

Etkinlik 1 

Aşağıdaki örneklerde hangi âhenk unsurunun bulunduğunu işaretleyiniz.


Etkinlik 2