6. Sınıf Şiir Bilgisi Konu Anlatımı

1. Kafiye (Uyak)

En az iki dize sonunda; yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı iki sözcük arasındaki ses benzerliğidir.

2. Redif

En az iki dize sonunda; yazılışları, görevleri ve anlamları aynı olan ek, sözcük ya da sözcük gruplarıdır.