Şiir Bilgisi Konu Anlatımı (6. Sınıf)

123
6-sinif-siir-bilgisi

1. Kafiye (Uyak):

  • En az iki dize sonunda; yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı iki sözcük arasındaki ses benzerliğidir.

İstedim kendimi bu göle atam

Elimi uzatıp yavruyu tutam

Bu dizelerdeki “atam” ve “tutam” sözcüklerinde “-t” sesi, kafiyeyi oluşturmuştur.2. Redif:

  • En az iki dize sonunda; yazılışları, görevleri ve anlamları aynı olan ek, sözcük ya da sözcük gruplarıdır.

Baharda uçuşuyor kelebekler

Her yerde renk renk çiçekler

Bu dizelerdeki “kelebek” ve “çiçekler” sözcüklerinde “-ler” sesleri, redifi oluşturmuştur.