Sitemiz Yenilendi!

6. Sınıf Sıfatlar Konu Anlatımı

Sıfat (Ön Ad): İsimlerden önce gelerek onların özelliklerini (rengini, durumunu, biçimini, sayısını vb.) niteleyen ve belirten sözcüklere sıfat (ön ad) denir.

A. NİTELEME SIFATLARI

Varlıkların ve kavramların rengini, durumunu, biçimini niteleyen sıfatlardır.
İsme sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabı, niteleme sıfatını verir.
Yaşlı
Niteleme Sıfatı
adam
İsim

 Nasıl adam? -Yaşlı

Gösterişli
Niteleme Sıfatı
elbise
İsim

Nasıl elbise? -Gösterişli

B. BELİRTME SIFATLARI

1. İşaret Sıfatları

Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır.

İsimlere yöneltilen “Hangi?” sorusunun cevabı, işaret sıfatını verir.

Bu
İşaret Sıfatı
kitap
İsim

Hangi kitap? -Bu

“Bu, şu, o, öteki, beriki vb.” sözcükler ismi belirttiğinde işaret sıfatı olur.
İşaret sıfatlarının çoğulu yoktur.

2. Sayı Sıfatları

Varlıkların sayısını belirten sıfatlardır. Sayı sıfatları kendi arasında dörde ayrılır:

a. Asıl Sayı Sıfatları

Varlıkların sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır.

İsme sorulan “Kaç?” sorusunun cevabı, asıl sayı sıfatını verir.

b. Sıra Sayı Sıfatları

Varlıkların sırasını belirten sıfatlardır.

İsme sorulan “Kaçıncı?” sorusunun cevabı, sıra sayı sıfatını verir.

c. Üleştirme Sayı Sayıları

Paylaştırma anlamı taşıyan sıfatlardır.

İsme sorulan “Kaçar?” sorusun cevabı üleştirme sayı sıfatını verir.

d. Kesir Sayı Sıfatları

Bir ismi kesirli sayılarla belirten sıfatlardır.

İsme sorulan “Kaçta kaç?” sorusunun cevabı kesir sayı sıfatını verir.

Çeyrek, yarım ve tam sözcükleri de kesir sayı sıfatı olarak değerlendirilir.

3. Belgisiz Sıfatlar

İsimleri, sayı ve miktar bakımından kesinlik katmadan belirten sıfatlardır.

“Bazı, birkaç, birçok, biraz, birtakım, kimi, çoğu, hiçbir, bir, fazla, tüm, bütün, her vb.” sözcükler, belgisiz sıfat olarak kullanılır.

“Bir” sözcüğü herhangi bir anlamında kullanılırsa belgisiz sıfat, diğer kullanımlarda asıl sayı sıfatı olur.
Bir sözcüğün belgisiz zamir olabilmesi için bir ismi belirtmesi gerekir.

4. Soru Sıfatları

İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlardır.
Soruyu fiile soran ya da soru yoluyla ismin yerini tutan sözcükler soru sıfatı değildir.

Adlaşmış Sıfat

Niteleme sıfatlarının, niteledikleri ismin yerine geçerek kullanılmasıdır.
Yaşlı
Sıfat
insanlara
İsim
 yardım etmeliyiz.
Anlattığı Sıfat konuları İsim  hemen anlardık.
Yaşlılara
Adlaşmış sıfat
yardım etmeliyiz.

Anlattıklarını
Adlaşmış sıfat
hemen anlardık.

Unvan Sıfatları

Özel isimlerin yanında kullanılan unvan, meslek, akrabalık, saygı ve lakap bildiren sıfatlardır.

Unvan sıfatları isimden önce de sonra da kullanılabilir.

Sıfat Tamlaması

Sıfatlar, isimlerin önüne gelerek oluşturdukları söz öbeklerine sıfat tamlaması denir.

Sıfat tamlamalarında da tamlayan ve tamlanan unsurlar bulunur.

Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması da vardır.

Büyük Tamlayan ev Tamlanan
İyi
Tamlayan
insanlar
Tamlanan
Sıfat tamlamalarında tamlayan da tamlanan da birden fazla sözcükten oluşabilir.
Eskimiş
Tamlayan
binalar
Tamlanan
veyapılar
Tamlanan
oldukça fazlaydı.
Güzel
Tamlayan
bir
Tamlayan
gün
Tamlanan
 geçirmek istiyorum.

SIFATLARIN ANLAM ÖZELLİKLERİ

1. Sıfatlarda Küçültme

“-ce, -cik, -imsi, -mtrak ” ekleri ile sıfatlarda küçültme yapılır.

2. Sıfatlarda Pekiştirme (Pekiştirme Sıfatları)

Niteleme sıfatlarının anlam bakımından güçlendirilmesine denir. İki şekilde yapılır:

a.  “m, p, r, s” ünsüzleri kullanılarak yapılır.

b.  Sıfat olan sözcüğün tekrarlanması ile yapılır. Pekiştirme yaparken “mi” edatı tekrarlanan sözcüklerin arasına girebilir.

3. Sıfatlarda Derecelendirme

“Daha, çok, en vb.” sözcüklerle derecelendirme yapılır.

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Yazının Bağlantısı: 6. Sınıf Sıfatlar Konu Anlatımı
 • Tarih: 10 Ekim 2019
 • Yazının Kategorisi: 6. Sınıf, 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 6. Sınıf Sıfatlar Konu Anlatımı
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sıralama Seçenekleri

  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü