6. Sınıf Sıfatlar Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Niteleme Sıfatı


Etkinlik 2 – İşaret Sıfatı


Etkinlik 3 – Belirtme Sıfatları-İşaret Sıfatı

Aşağıdaki cümleleri okuyun. Koyu yazılan sözcüğün sıfat mı zamir mi olduğunu işaretleyin.

Etkinlik 4 – Sayı Sıfatları

Aşağıda verilen sayı sıfatlarının türlerini işaretleyiniz.

Etkinlik 5 – Sayı Sıfatları


Etkinlik 6 – Belgisiz Sıfatlar


Etkinlik 7 – Soru Sıfatları


Etkinlik 8 Sıfat Tamlaması


Etkinlik 9

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sıfatların çeşitlerini belirtiniz.

Etkinlik 10


Etkinlik 11


Etkinlik 12

Aşağıdaki cümlelerdeki koyu yazılan sıfatların çeşitlerini işaretleyiniz.

Etkinlik 13

Aşağıdaki tamlamaların çeşitlerini bulunuz.

Etkinlik 14

Aşağıdaki tamlamaların çeşitlerini bulunuz.

Etkinlik 15


Etkinlik 16

Aşağıdaki tamlamaların çeşitlerini bulunuz.

Etkinlik 17

Aşağıdaki tamlamaların çeşitlerini bulunuz.

Etkinlik 18

Aşağıdaki koyu yazılmış olan sıfatların çeşitlerini işaretleyiniz.

Etkinlik 19


Etkinlik 20


Etkinlik 21

Aşağıdaki koyu yazılan sıfatların çeşitlerini işaretleyiniz.

Etkinlik 22

Aşağıdaki koyu yazılan sıfatların çeşitlerini işaretleyiniz.