Tablo, Grafik ve Görsel Okuma (Yorumlama) Etkinlikleri (6. Sınıf)

230
6-sinif-tablo-grafik-ve-gorsel-okuma-yorumlama-etkinlik

Etkinlik 1

Yabancı Ziyaretçi ve Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaş Ziyaretçi Turizm Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Turizm gelirlerinin en yüksek olduğu dönem 2014 yılıdır.

Yurt dışında ikamet eden vatandaş harcamaları 3 milyar doların üzerine hiç çıkmamıştır.

2015 yılından itibaren turizm gelirlerinde düşüş yaşanmıştır.

Yabancı turist sayısının azalması yerli turistlerin harcamalarını artırmıştır
Etkinlik 2

Nüfusu en yüksek olan ülkelerin dünya nüfusuna oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Çin ve Hindistan toplam nüfusun yaklaşık %37’ sine sahiptir.

Tablodaki 10 ülkenin nüfusu diğer bütün ülkelerden daha fazladır.

Çin ve Hindistan nüfusu en hızlı artan ülkelerdir.

ABD toplam nüfusun %4.4 üne sahiptir.


Etkinlik 3

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Brezilya tarım ürünleri ihracatında ilk sırada yer almaktadır.

Türkiye tarım ürünlerini ihracatı ve ithalatı neredeyse eşittir.

Çin sattığından çok daha fazla tarım ürünü almaktadır.

Gelişmiş ülkelerin ithalatı ihracatından daha fazladır.
Etkinlik 4

Türkiye’de Şeker Pancarı Ekilen Alan ve Üretim Miktarı (FAOStat Verilerine Göre)

Yukarıdaki görselin vermek istediği dersler neler olabilir?

1990’ların sonu ve 2000’ lerin başı şeker pancarı üretiminin en fazla olduğu dönemdir.

Son yıllarda ekilen alanlardan elde edilen verim yükselmiştir.

Şeker pancarı üretimi bütün ülkeye yayılmıştır.

2003 yılından sonra pancar ekilen alanlar azalmaya başlamıştır.


Etkinlik 5

Tabloda bir öğrencinin bir yılda yazdığı ve okuduğu bazı edebi türler verilmiştir.

Aşağıdaki soruları bu tabloya göre cevaplayınız.

En fazla okunan edebi tür hangisidir?
Masal

En az yazılan edebi tür hangisidir?
Öykü

Eşit sayıda okunan metin türleri nedir?
Fıkra-Öykü

En fazla yazılan edebi tür hangisidir?
Fıkra
Etkinlik 6

Tabloda yıllara göre üretilen organik ürün sayısı ve bu üretimi yapan çiftçi sayısı verilmiştir.

Aşağıdaki soruları bu tabloya göre cevaplayınız.

2016 yılında organik üretim yapan çiftçi sayısı kaçtır?
68 bin

Ürün sayısının en az olduğu yıl ile çiftçi sayısının en az olduğu yıl hangisidir?
2015

Ürün sayısı her geçen yıl artmış mıdır?
Hayır

Ürün sayısının en fazla olduğu yıl ile çiftçi sayısının en fazla olduğu yıl aynı mıdır?
Hayır


Etkinlik 7

Tabloda diyet türüne göre yakılan kalori miktarı verilmiştir.

Bu tablodan hareketle aşağıdaki ifadelere ulaşılabilenleri “✓” , ulaşılamayanları “X” olarak değerlendiriniz.

Diyet III, en çok önerilen diyet listesine sahiptir.

En az kalori yaktıran diyet listesi diyet I olandır.

Haftanın üç günü diyet II listesi uygulanmalıdır.

Çok kilolu insanlar diyet III listesini uygulamalılar.

Diyet II, diyet III’ten daha az kalori yaktırmaktadır.
Etkinlik 8

Aşağıdaki soruları verilen afişe göre doğru/yanlış olarak cevaplayınız.

Afiş bir resim yarışması için hazırlanmıştır.
Doğru

Yarışma sonucu dereceye girenlere ödül olarak ne verileceği bellidir.
Yanlış

Yarışmanın kimler arasında olacağı bellidir.
Doğru

Yarışmanın konusu verilmiştir.
Doğru

8 Şubat 2020’ de başvuru yapan biri yarışmaya katılabilir.
Yanlış

Yarışma Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Yanlış

Yarışmaya her yaştan insan katılabilir.
Yanlış


Etkinlik 9

Bu tablodan hareketle aşağıdaki ifadelere ulaşılabilenleri “✓” , ulaşılamayanları “X” olarak değerlendiriniz.

Üniformalı insanlar yolda karşıdan karşıya geçmektedir.

Denizi olan bir şehirdir ve geçim kaynağı balıkçılıktır.

Erkeklerin fötr şapka takmaları çekilen dönem ile ilgili bize ipucu verir.

Toplu taşıma araçlarının rengi kırmızıdır.

Binalar yüksek yapılı ve eskidir.

Yayalar trafik kurallarına uymadığı için kaza olmuştur.

Fotoğrafta akşam saatinde işten çıkan insanlar vardır.
Etkinlik 10

Verilen karikatürde anlatılmak istenenlerle ilgili aşağıdaki ifadeleri doğru (D), yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

Denize atılan plastik, metal ve cam atıklar denizin kirlenmesine sebep olur.

İnsanlar denize oksijen tüpü ile dalış yapmazsa oksijensiz kalabilir.

Denizdeki temiz su alanları azaldığı için balıkların yaşamları tehlikededir.

Denizlere döşenen boru hatlarında çıkan sızıntılar denizi kirleten faktörlerdendir.

Büyük balıklar her zaman küçük balıkları yer.


Etkinlik 11

Bu krokiye göre okuldan çıkan Selim’in gittiği yerlerle ilgili ifadeleri doğru/yanlış olarak cevaplayınız.

Ataşehir merkez yolundan doğu yönüne ilerleyip ikinci aradan güney yönüne dönerse otel sağında kalır.
Doğru

E-6 otoyoluna gidebilmek için Ataşehir merkez yolundan doğu yönüne ilerleyip ilk aradan güneye dönmeli sonra yine ilk aradan doğu yönüne dönmelidir.
Yanlış

Evine gidebilmek için Ataşehir merkez yolundan doğu yönüne ilerleyip ikinci aradan güney yönüne dönmeli E-6 otoyoluna kadar ilerleyip ilk aradan sola dönmelidir. Evi sağ tarafta kalacaktır.
Yanlış
Etkinlik 12

Bu krokiden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Öğretmenler odası 6/E sınıfının solundadır.
Yanlış

Öğrenci girişi 6/D sınıfının solundadır.
Doğru

Veli görüşme odası personel girişinin sağındadır.
Doğru

6IB sınıfının solunda 6IC sınıfı vardır.
Yanlış