6. Sınıf Tablo, Grafik ve Görsel Okuma (Yorumlama) Etkinlikleri

Etkinlik 1

Yabancı Ziyaretçi ve Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaş Ziyaretçi Turizm Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı


Etkinlik 2

Nüfusu en yüksek olan ülkelerin dünya nüfusuna oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir.


Etkinlik 3


Etkinlik 4

Türkiye’de Şeker Pancarı Ekilen Alan ve Üretim Miktarı (FAOStat Verilerine Göre)

Etkinlik 5

Tabloda bir öğrencinin bir yılda yazdığı ve okuduğu bazı edebi türler verilmiştir.

Aşağıdaki soruları bu tabloya göre cevaplayınız.

Etkinlik 6

Tabloda yıllara göre üretilen organik ürün sayısı ve bu üretimi yapan çiftçi sayısı verilmiştir.

Aşağıdaki soruları bu tabloya göre cevaplayınız.

Etkinlik 7

Tabloda diyet türüne göre yakılan kalori miktarı verilmiştir.


Etkinlik 8Etkinlik 9Etkinlik 10Etkinlik 11


Bu krokiye göre okuldan çıkan Selim’in gittiği yerlerle ilgili ifadeleri doğru/yanlış olarak cevaplayınız.


Etkinlik 12


Bu krokiden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.