Sözcükte Yapı Konu Anlatımı (6. Sınıf)

318
6-sinif-sozcukte-yapi

1. Basit Sözcükler

 • Tek bir sözcükten oluşan ve herhangi bir yapım eki almayan sözcüklerdir.
 • Çekim eki alabilirler.

kedi  Basit sözcük         kedilerin   Basit sözcük                                              
Kök                                      Kök    ÇE    ÇE

kitap  Basit sözcük       kitapta Basit sözcük
Kök                                     Kök     ÇE        2. Türemiş Sözcükler

 • Yapım eki alarak yeni bir anlam kazanan sözcüklerdir.
 • Çekim eki de alabilirler.

tuz luklar Türemiş sözcük
Kök   YE    ÇE

morarmış   Türemiş sözcük
Kök    YE    ÇE 

3. Birleşik Sözcükler

 • En az iki sözcükten oluşan ve yeni bir kavramı karşılayan sözcüklerdir.

Eski + şehirEskişehir

Ata + Türk  Atatürk


 • Birleşik sözcükleri oluşturan sözcüklerden ikisi de gerçek anlamından uzaklaşabilir.

hanım + eli hanımeli (çiçek)

aslan   + ağzı  aslanağzı (çiçek)


 • Birleşik sözcüğü oluşturan ilk sözcük, gerçek anlamından uzaklaşabilir.

dil + peyniri  dilpeyniri

su + böreği suböreği


 • Birleşik sözcüğü oluşturan ikinci sözcük, gerçek anlamından uzaklaşabilir.

yer+ elma   yerelması

kara + fatma  karafatma


 • Bir isim ve bir fiilin birleşmesiyle oluşabilir.

miras + yedi  mirasyedi

kül + bastı  külbastı


 • İki fiilin birleşmesiyle oluşabilir.

çek + yat  çekyat

gel + git  gelgit


 • İki ismin birleşmesiyle oluşabilir.

Ak + deniz Akdeniz

ateş + böceği ateşböceği