6. Sınıf Metin Türleri Etkinlikleri

Etkinlik 1


Etkinlik 2


Etkinlik 3


Etkinlik 4

Aşağıda verilen bilgiler hangi metin türüne aittir? İşaretleyiniz.