6. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı

1. Anı

Yaşanmış olayların, üzerinden belli bir süre geçtikten sonra yazıldığı yazı türüdür.
 • Kişinin yaşadığı ya da bizzat tanık olduğu olaylar ele alınır.
 • Olayın yaşanmasından sonra belli bir süre geçmelidir.
 • Yaşanan olay etkileyici ya da kişinin yaşamında iz bırakır nitelikte olmalıdır.
 • Geçmişe ışık tutar ve tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkıda bulunur.


2. Mektup

Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için yazılan yazılardır.

 • Hitapla başlar ve mutlaka tarih atılır.
 • Özel mektuplar, edebî mektuplar, resmî mektuplar ve iş mektupları olmak üzere dört türü vardır.
 • Özel mektuplar; yakın çevremizdeki insanlara yazılır.
 • Edebî mektuplar, edebiyatçıların birbirlerine gönderdikleri mektuplardır.
 • Resmî mektuplar, devlet dairelerinin kendi aralarındaki mektuplaşmalardır. Kişilerle devlet daireleri arasındaki mektuplaşmalar da bu türe girer.
 • İş mektupları, kişiler ve ticari kurum arasındaki mektuplaşmalardır.

3.Tiyatro

Sahnede oynatılmak üzere yazılan yazılardır.

 • Olaylar sahnede canlandırılır.
 • Perdeler hâlinde oynanır.
 • Olaylar; komedi, trajedi ve dram şeklinde olabilir.

4. Gezi Yazısı

Gezip görülen yerlerin anlatıldığı yazı türüdür.

 • Gezilen yerlerle ilgili izlenimler edebî bir üslupla anlatır.
 • Yazar, iyi bir gözlemcidir.
 • Duygu ve düşüncelere yer verilebilir.