6. Sınıf Noktalama İşaretleri Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Nokta

Etkinlik 2 – Virgül

Etkinlik 3 – Noktalı Virgül

Aşağıdaki cümlelerde noktalı virgül hangi görevlerde kullanılmıştır?

Görev: Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

Görev: Kendi içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

Etkinlik 4 – İki Nokta

Aşağıdaki açıklamaları verilen örneklerle eşleştiriniz.

A. Sana söyleyebileceğim tek şey şudur: Asla pes etme.

B. Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen ürünlerden bazıları şunlardır: portakal, mandalina, muz, pamuk, incir… 

C. https://kerimhoca.com

 

Etkinlik 5 – Soru İşareti


Etkinlik 6 – Üç Nokta


Etkinlik 7 – Ünlem İşareti
Etkinlik 8 – Kesme İşareti


Etkinlik 9 – Noktalama İşaretleri


Etkinlik 10 – Noktalama İşaretleri


Etkinlik 11 – Noktalama İşaretleri
Etkinlik 12 – Noktalama İşaretleri


Etkinlik 13 – Noktalama İşaretleri