Noktalama İşaretleri Etkinlikleri (6. Sınıf)

123
6-sinif-noktalama-isaretleri-etkinlik

Etkinlik 1 – Nokta

Aşağıdaki açıklamaları verilen örneklerle eşleştiriniz.

1. Bazı kısaltmaların sonuna konur.

2. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

4. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

a. 23.04.1920
b. 23.15
c. T.C.
d. 7.kişi
Etkinlik 2 – Virgül

Aşağıdaki özelliklerden hangileri virgüle ait değildir? İşaretleyiniz.

Soru sözcüklerinden sonra konur.

Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.

Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır.


Etkinlik 3 – Noktalı Virgül

Aşağıdaki cümlelerde noktalı virgül hangi görevlerde kullanılmıştır? İlgili alana yazınız.

Sınıftan Ali, Mehmet, Yaren voleybola; Başak, Yunus, Melisa basketbola seçildi.

Görev: Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

Görev: Kendi içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayır¬mak için kullanılmıştır.

Etkinlik 4 – İki Nokta

Aşağıdaki açıklamaları verilen örneklerle eşleştiriniz.

1. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

2. Genel Ağ adreslerinde kullanılır.

3. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

a. Sana söyleyebileceğim tek şey şudur: Asla pes etme.
b. Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen ürünlerden bazıları şunlardır: portakal, mandalina, muz, pamuk, incir…
c. http:// edebiyatdefter.net


Etkinlik 5 – Soru İşareti

Aşağıdakilerin hangilerinde soru işaretinin kullanım amacı yanlış verilmiştir? İşaretleyiniz.

Kaşgarlı Mahmut ( ?- 1105) Türk dilleriyle ilgili çalışmışlar yapmıştır. → Kesin olmayan bilgilerde kullanılır.

İşine odaklanır mısın? → Soru cümlesinden sonra kullanılmıştır.

Yunus Emre’nin 1320 (?) yılında öldüğü söylenir. → Bilinmeyen durumlar için kullanılır.

Antalya’dan İstanbul’a 5 (?) saatte gitmiş. → Şüpheyle karşılanan durum için kullanılmıştır.


Etkinlik 6 – Üç Nokta

Aşağıdaki özelliklerden hangileri üç noktaya aittir? İşaretleyiniz.

Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur.

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur.

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur.

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için kullanır.

Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.


Etkinlik 7 – Ünlem İşareti

Aşağıdaki cümlelerde ünlem işareti doğru kullanılmışsa “D”, yanlış kullanılmışsa “Y” olarak belirtiniz.

Yaşasın, istediğim puanı aldım.

Heyyy! Nereye gidiyorsun?

Ayyy, bu elbiseye bayıldım.

Çok çalışkan(!) olduğundan okulu altı yılda bitirdi.
Etkinlik 8 – Kesme İşareti

Aşağıdaki örneklerde kesme işareti doğru kullanılmışsa “D”, yanlış kullanılmışsa “Y” olarak belirtiniz.

Osmanlılar’ın

Avrupa Birliği’nden

Türkçenin

Ankaralının

Türk Dil Kurumu’nun

Cumhuriyet İlkokulu’nu

Şevket’ten

Meral’lerin

Kızılay Meydan’ında

Başak’ın


Etkinlik 9 – Noktalama İşaretleri

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.

Yukarıdaki şiiri yan yana yazmak istersek hangi noktalama işareti kullanırız? İşaretleyiniz.

Virgül

Kısa çizgi

Eğik çizgi

Yay ayraç


Etkinlik 10 – Noktalama İşaretleri

Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangilerini kullarınız? İşaretleyiniz.

Virgül

Kısa çizgi

Noktalı virgül

Yay ayraç


Etkinlik 11 – Noktalama İşaretleri

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için hangi noktalama işaretleri kullanılabilir? İşaretleyiniz.

Eğik çizgi

Virgül

Kısa çizgi

Nokta
Etkinlik 12 – Noktalama İşaretleri

Aşağıdaki cümlelerde yay aytaçla belirtilen yerlere uygun noktama işaretlerini getiriniz.

Kırtasiyeden silgi(,) kalem ve defter aldım.
Rahmetli dedem ()Sağlık en kıymetli hazinedir.() derdi.
Akşam oldu mu otobüslere doluşurduk (.)
Koskoca evde tamir için sadece şunlar var (:) çekiç ve maket bıçağı.
Otobüs yarın akşam saat 22(.)00’de hareket ediyor.
Benimle gelecek misin(,) diye sordu.
Bu konu bir daha açılmayacak(,) dedi ve gitti.
Tüh tüh(,) çocukcağız yapayalnız kaldı!
Öfff, zaman bir türlü geçmek bilmiyor(!)

Etkinlik 13 – Noktalama İşaretleri

Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleri doğru kullanılmışsa “D” yanlış kullanılmışsa “Y” olarak belirtiniz.

Uzaktaki dostunu, Küçük Hasan’ı, çok özlemişti.

13:30’da toplantı başlıyor

23, 05, 2019 yılında atandım.

Zeki(!) olduğundan bir şeyi beş kere anlatıyoruz.

.Antalya’dan Isparta’ya 1(!) saatte gelmiş.

Şirin mi şirin bir köyde tatil yaptık?

Bu güzel yerden – Demre’den – ayrılıyoruz.

Yunus - Benden bu kadar- dedi

S….’ten iyice uzaklaşmıştık..

Bu konuyu hemen çözmeliyiz, dedi.