Geçiş ve Bağlantı İfadeleri Etkinlikleri (6. Sınıf)

148
6-sinif-gecis-ve-baglanti-ifadeleri-etkinlik

Etkinlik 1

Aşağıdaki boş bırakılan yere “Fakat ancak, lakin bununla birlikte” ifadelerinden hangisi getirilebilir? İşaretleyiniz.

Mantık herkesin yararlanabileceği bir alettir, disiplindir. Her din, her sistem, her felsefe bir bakıma aklı kullanmaya mecburdur. ……….. insanlar akıl ve mantık ile dinler, düşünür, araştırır, red veya kabul ederler. Bu sebepten olacak her fikir ve sistem kendine uygun bir mantık geliştirir.

bununla birlikte

çünkü

ve

fakat
Etkinlik 2

Aşağıdaki metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde düşüncenin yönü değişmeye başlamıştır? İşaretleyiniz.

(I)Hulusi Bey bu eser için yıllarca çalıştı. (II) Eserine aldığı tüm kültürleri titizlikle yerinde inceledi. (III) Bunları büyük bir ustalıkla yansıtmayı başardı. (IV) Tüm bu çalışmalar sanat dünyasına, özgün bir eser kazandırdı. (V) Buna rağmen okurun ilgisini çekmekte yetersiz kaldı. (VI) Böylesine başarılı bir eserin sesini duyuramaması çok üzücü.

I

II

IV

V

III

VI


Etkinlik 3

Aşağıdaki boş bırakılan yere “Fakat ancak, lakin bununla birlikte” ifadelerinden hangisi getirilemez? İşaretleyiniz.

Bor, Niğde’nin bir ilçesidir ve eskiden beri pazarıyla meşhurdur. Bu pazar salı günü kurulurmuş. Vaktiyle, bir salı günü pazara gelmekte olan bir köylü ilçeye yaklaşırken bir su başında dinlenmek ve eşeğini otlatmak ister. Bir ağacın altına oturur ve oracıkta uyuyakalır. Uyandığı zaman güneş batmak üzeredir hemen eşeğine binip yola çıkar…………. pazar dağılmıştır. İşini bitirip köye dönmekte olan köylüler adamı görünce ona: “ Geçti Bor’un pazarı sür eşeğini Niğde’ye.” derler.

bununla birlikte

lakin

ancak

fakat


Etkinlik 4

Aşağıdaki metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde düşüncenin yönü değişmeye başlamıştır? İşaretleyiniz.

(I) Oyun, çocuğu yetişkin hayata hazırlayan en etkin yoldur. (II) Çocuğun en önemli eğitim araçları oyuncaklarıdır. (III) Yetişkinler gözüyle oyun; çocuğun eğlenmesi, oyalanması, başlarından savmak için bir uğraş olarak görülür.(IV) Oysa oyun, çok ciddi bir iştir. (V) Çocuk oynadıkça yetenekleri gelişir. (VI) Çevresini, bilinmeyenleri tanır.

I

II

IV

V

III

VI