6. Sınıf Söz Sanatları Etkinlikleri

Etkinlik 1

“Dalın eğri büğrü, yaprağın ince
Rengin iğdeleşir rüzgâr esince
Yazın şemsiyesin yaşlıya gence
Güzün derelere verirsin öğüt”

Yukarıdaki dörtlükte hangi söz sanatları kullanılmıştır?

Benzetme – KişileştirmeEtkinlik 2

Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış
Bu eski heykelin yanaklarından
Yapraktan saçını yerlere yaymış
Sonbahar ağlıyor ayaklarında

Yukarıdaki şiirde hangi söz sanatları kullanılmıştır. Aşağıdaki kutucuğa yazınız.

Kişileştirme – Benzetme

Etkinlik 3

Çoruh coşkun, Çoruh hırçın, Çoruh şen
Ark boyunca nabız gibi atıyor
Bir tepede Âşık Zihni yer almış
Bir tepede Şehit Osman yatıyor

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İşaretleyiniz

Çoruh kişileştirilmiştir.
Dörtlükte benzetme yapılmıştır.
Âşık Zihni Çoruh’a benzetilmiştir.
Çoruh’un akışı nabza benzetilmiştir.Etkinlik 4

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan söz sanatlarını tabloda işaretleyiniz.

Kişileştirme Benzetme Konuşturma Zıtlık (Tezat)
İnsanlar eşitlik açısından tarağın dişleri gibidir.
Aynalar artık bana hüzünlü bakıyor.
Tuna Nehri “Akmam.” diyor.
Neden böyle düşman görünürsünüz / Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
Adanın diğer yakasında yaz pılısını pırtısını toplamış bile.
Bülbül sordu boynu bükük güle: Şarkılarım hani, yuvam nerede?
Gül mateme uzaktan / Ne çıkar ağlamaktan

Etkinlik 5

Bu yağmur, kanımı boğan iplik
Karnımda acısız yatan bir bıçak
Bu yağmur, yerde taş bende kemik
Dayandıkça çisil çisil yağacak

Yukarıdaki şiirde “yağmur” aşağıdakilerden hangisine benzetilmemiştir? İşaretleyiniz.

İplik
Bıçak
Kan
Taş