6. Sınıf Söz Sanatları Konu Anlatımı

1. Benzetme (Teşbih)

Sözün etkisini arttırmak veya anlatımı güçlendirmek için aralarında ilgi bulunan iki kavram ya da varlıktan, zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Benzetmenin dört ögesi vardır:
Çocuklar B arı KB gibi BE çalışkandı. BY

Benzetmenin olabilmesi için bu dört unsurun tamamının olmasına gerek yoktur.

2. Kişileştirme (Teşhis)

İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insanlara ait özelliklerin verilmesidir.

3. Konuşturma (İntak)

Kişileştirilen canlı veya cansız varlıkların konuşturulması sanatıdır.
Her konuşturma bir kişileştirmedir. Konuşturma sanatının olduğu bir bölümde şıklarda konuşturma seçeneği yoksa cevap kişileştirme olacaktır. Ancak her ikisi de varsa cevap konuşturma seçeneği olacaktır.

4. Karşıtlık (Tezat)

Anlamı güçlendirmek için karşıt kavramların bir arada kullanılması sanatadır.