6. Sınıf İsimler Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Özel İsim-Cins İsim

Aşağıdaki sözcüklerin özel isim mi yoksa cins isim olduğunu işaretleyiniz.

Etkinlik 2 – Özel İsim-Cins İsim

Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu yazılan isimlerin özel isim mi yoksa cins isim mi olduğunu işaretleyiniz.

Etkinlik 3 – Tekil İsim-Çoğul İsim


Etkinlik 4 – Tekil İsim-Çoğul İsim-Topluluk İsmi


Etkinlik 5 – Topluluk İsimleri


Etkinlik 6 – Varlıklara Oluşuna Göre İsimler Somut İsim – Soyut İsim

Aşağıda verilen isimlerin somut isim mi yoksa soyut isim mi olduğunu işaretleyiniz.

Etkinlik 7 – İsim Tamlamaları

Aşağıda verilen cümlelerdeki tamlamaların türünü işaretleyiniz.

Etkinlik 8

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan isimlerin somut veya soyut olduğunu seçiniz.

Etkinlik 9

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin tekil, çoğul ya da topluluk mu olduklarını işaretleyiniz.

Etkinlik 10

Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarının türünü işaretleyiniz.

Etkinlik 11

Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarının türünü işaretleyiniz.

Etkinlik 12

Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarının türünü işaretleyiniz.

Etkinlik 13

Aşağıdaki isim tamlamaların türlerini işaretleyiniz.

Etkinlik 14

Aşağıdaki isim tamlamaların türlerini işaretleyiniz.

Etkinlik 15

Aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitlerini işaretleyiniz.

Etkinlik 16

Aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitlerini işaretleyiniz.

Etkinlik 17


Etkinlik 18

Aşağıdaki kelimeleri özelliklerine göre işaretleyiniz.

Etkinlik 19


Etkinlik 20


Etkinlik 21

Aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitlerini işaretleyiniz.

Etkinlik 22

Aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitlerini işaretleyiniz.