6. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Konu Anlatımı

1. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir.

2. Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir.
Bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt anlamlısı demek değildir.
SÖZCÜKOLUMSUZUZIT ANLAMLISI
AlmakAlmamakVermek
GülmekGülmemekAğlamak
KirliKirsizTemiz
İnmekİnmemekÇıkmak

 

Sözcüklerin zıt anlamlı olabilmesi için her ikisinin de gerçek ya da mecaz anlamlı olması gerekir.

3. Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklerdir.
Gülmek fiili

Bitki türü olarak gül

Sözcüklerin sesteş (eş sesli) anlam özelliği kazanabilmesi için farklı temel anlamlarda kullanılmaları gerekmektedir.
Düzeltme işareti ( ^ ) olan sözcükler; okunuşları, yazılışları ve anlamları farklı olduğu için sesteş değildir.