6. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Eş Anlamlı Sözcükler

Aşağıda verilen sözcüklerin karşılarına eş anlamlılarını yazınız.

Hikâye
Öykü
Eser
Yapıt
Tümce
Cümle
Fert
Birey
Uygarlık
Medeniyet
Dil
Lisan
Okul
Mektep
Sözcük
Kelime

Etkinlik 2 – Zıt Anlamlılık ve Olumsuzluk

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını ve olumsuz biçimlerini ilgili alana yazınız.

Sözcük Zıt Anlamlısı Olumsuzu
1. Ağarmak
2. Konuşmak
3. Gitmek
4. Azalmak
5. Darılmak
6. Gülmek
7. Hatırlamak
8. İnmek
9. Kaybetmek
10. Övmek

Etkinlik 3 – Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki görselleri sesteş olacak şekilde iki cümlede kullanınız.

Resim Cümleler

Etkinlik 4 – Eş Anlamlı Sözcükler

“Besin, yaşlı, kırmızı, hafıza, duygu, görev, doktor, ikaz”
sözcüklerinin eş anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.

Bulmaca Çözümü Cevabı Göster

Etkinlik 5 – Zıt Anlamlı Sözcükler

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.

Aşağı
Yukarı
İleri
Geri
Az
Çok
Kısa
Uzun
Gel
Git
İhtiyar
Genç
Soğuk
Sıcak
Tok
Küçük
Büyük
Cesur
Korkak
Acı
Tatlı
Geniş
Dar
Hastalık
Sağlık
Uzun
Kısa

Etkinlik 6 – Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde geçen sesteş sözcüklerin altını çiziniz.

Bahçedeki kazlar çocukların ilgisini çekti.
Atına atlayan adam hızla uzaklaştı.
Sağ elini yukarı kaldırdı.
Bütün bir yıl bu anı bekledim.
Gülmekten gözlerimden yaş geldi.
Sınıfımızda iki erkek, on kız öğrenci vardı.
Çantasının fermuarını bozdu.
Saçlarına ak düşmüştü.
Saçlarını arakadan bağlamıştı.
Evlerinin yerini öğrendim.
Yüzü bugün kederliydi.

Etkinlik 7 –Eş Anlam- Zıt Anlam

Aşağıdaki kelime gruplarında bulunan anlam ilişkisini işaretleyin

Düşman-hasım

Eş anlam
Zıt anlam

Uzak-yakın

Eş anlam
Zıt anlam

Tok- aç

Eş anlam
Zıt anlam

Edebiyat-yazın

Eş anlam
Zıt anlam