6. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Eş Anlamlı Sözcükler


Etkinlik 2 – Eş Anlamlı Sözcükler

“Adıl, anlam, delil, davet, pinti, lisan, kılavuz”
sözcüklerinin eş anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.


Etkinlik 3 – Zıt Anlamlı Sözcükler


Etkinlik 4 – Eş Sesli Sözcükler


Etkinlik 5 –Eş Anlam- Zıt Anlam

Aşağıdaki kelime gruplarında bulunan anlam ilişkisini işaretleyiniz.