6. Sınıf Deyimler ve Atasözleri Etkinlikleri

Deyimler – Etkinlik 1

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Dağları devirmek
2. Kabak tadı vermek
3. Takıp takıştırmak
4. Zılgıt yemek
5. Bam teline basmak
6. Hacet kalmamak

a. Özenerek süslenmek

b. Azarlanmak

c. Çok zor bir işi başarmak

d. Bıktırmak, usandırmak

e. Gereği olmamak

f. Bir kimseyi duyarlı olduğu bir konuda kızdıracak söz söylemek, davranışta bulunmak.
Deyimler – Etkinlik 2

Aşağıdaki cümlelerden hangilerinde deyim kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

Halat yarışında ipin ucunu kaçırdı.
Söylediklerim bir kulağından girip diğerinden çıkmış belli ki.
Havada uçuşan tozlar gözüme girdi.
Sen benimle aşık atamazsın.
Bu iş çantada keklik.
Sözleri yüreğime dokundu.
Köşeyi dönünce karşına bizim ev çıkacak.

Deyimler – Etkinlik 3

Aşağıda verilenlerden deyim olanları işaretleyiniz.

İp atlamak
Küplere binmek
Hata yapmak
Alttan almak
Göze gelmek
İn cin top oynamak
Çok konuşmak
Foyası meydana çıkmak
Nabız yoklamak
İnce eleyip sık dokumak
Resim yapmak

Deyimler – Etkinlik 4

Aşağıdaki deyimlerden açıklaması doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” olarak belirtiniz..

Ödü patlamak → Çok korkmak
El atmak → Bir işe girişmek
Uykusunu almak → Bir kimsenin uyumasına engel olmak
Sakız gibi yapışmak → Peşini bırakmamak
Kemer sıkmak → Zayıflamak
Suya sabuna dokunmamak → Ellerini yıkamamak
Kılı kırk yarmak → Titizlenmek, çok incelemek
Taş atmak → Birine dokunacak, onu incitecek söz söylemek
Etekleri tutuşmak → Sevinmek
Hafife almak → Küçümsemek, önem vermemek

Deyimler – Etkinlik 5

Aşağıdaki tabloda verilenlerden hangileri atasözü, hangileri deyimdir? İşaretleyiniz.

Atasözü Deyim
Atı alan Üsküdar’ı geçti.
Ak akçe kara gün içindir.
Armut piş ağzıma düş.
Ev alma komşu al.
Hamama giren terler.
Yorgan gitti, kavga bitti.
Keskin sirke küpüne zarardır.
Yaş kesen baş keser.
Ayıkla pirincin taşını.Deyimler – Etkinlik 6

Aşağıdaki atasözlerinden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı olanları “M” olarak belirtiniz.

Bugünün işini yarına bırakma.
Arpa eken buğday biçmez.
Akıl akıldan üstündür.
Ağaç yaşken eğilir.
Aç doymam, tok acıkmam sanır.
Çivi çıkar izi kalır.
Dost bin ise az, düşman bir ise çoktur.
El elden üstündür.
Kendi düşen ağlamaz.
Bela geliyorum demez.

Deyimler – Etkinlik 7

Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Mum dibine ışık vermez.
2. Dikensiz gül olmaz.
3. Ekmeğine yağ sürmek.
4. Ne ekersen onu biçersin.
5. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

a. İstemese de birinin işine yarayacak biçimde hareket etmek.

b. Güzel şeylerin eksik ve kötü yanları da olabilir.

c. Söylenen yalan çok geçmeden anlaşılır.

d. Herkes, yaptığı iyilik veya kötülüğün karşılığını görür.Bıktırmak, usandırmak

e. Bir kimse, başkalarına yaptığı yardımı kendi yakınlarına yapmaz.


Deyimler – Etkinlik 8

Aşağıda verilen özelliklerden atasözlerine ait olanları işaretleyiniz.

Sözcüklerin yerine eş anlamlıları kullanılabilir.
Genellikle mecaz anlam taşırlar.
Ders verici nitelikleri vardır.
Çoğunlukla söz grubu şeklindedir.
Az sözle çok şey ifade ederler.
Genellikle anonimdir.
Sözcüklerin yerleri değiştirilebilir.

 

Atasözleri – Etkinlik 1

Aşağıdaki tabloda verilenlerden hangileri atasözü, hangileri deyimdir? İşaretleyiniz.

Atasözü Deyim
Güvendiği dağlara kar yağdı.
Rüzgâr eken fırtına biçer.
Atı alan Üsküdar’ı geçti.
Kedi uzanamadığı ciğere murdar der.
Sel ile gelen yel ile gider.
Armudun sapı üzümün çöpü.
Tereciye tere satılmaz.
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
Avcunun içi gibi bilir.Atasözleri – Etkinlik 2

Aşağıdaki atasözlerinden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı oları “M” olarak belirtinz.

Al malın iyisini çekme tasasını.
Ateş düştüğü yeri yakar.
Bugünün işini yarına bırakma.
Yalnız kalanı kurt kapar.
Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.
Çivi çıkar ama yeri kalır.
Akıl akıldan üstündür.
Ağaç yaşken eğilir.
Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
Bin bilsen de bir bilene danış.

Atasözleri – Etkinlik 3


Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Ak akçe, kara gün içindir.
2. Çivi çiviyi söker.
3. Görünen köy kılavuz istemez.
4. Her koyun kendi bacağından asılır.
5. Kimse yoğurdum ekşi demez.

a. Ortada açıkça duran bir gerçeği tekrar açıklamaya gerek yoktur.

b. Güç bir işle başa çıkmak için aynı kuvvette bir çözüm kullanılır.

c. İnsanlar kendi yaptıklarını, kendi ürünlerini kötülemez.

d. Her insan kendi davranışlarından sorumludur.

e. Helal yolla edinilmiş her kazanç, dar zamanlarımızda kullanmak, sıkıntılarımızdan kurtulmak içindir.Genel gidişe ayak direten boşuna çaba harcamış olur, bir yere varamaz.Atasözleri – Etkinlik 4

Aşağıdaki tabloda verilen özellikleri uygun alana işaretleyiniz. (Ortak özellikler için her iki bölüm işaretlenebilir.)

Deyim Atasözü
Söyleyeni belli değildir.
Kalıplaşmış sözlerdir.
Ders verme amacı gütmez.
Öğüt verir.
Genellikle mastar hâlindedir ancak zamana ve şahsa göre çekimlenebilir.
Genellikle mecaz anlamlıdırlar.