6. Sınıf Deyimler ve Atasözleri Etkinlikleri

Deyimler – Etkinlik 1


Deyimler – Etkinlik 2


Deyimler – Etkinlik 3


Deyimler – Etkinlik 4


Deyimler – Etkinlik 5

Aşağıda verilenlerden hangileri atasözü, hangileri deyimdir? İşaretleyiniz.

Deyimler – Etkinlik 6


Deyimler – Etkinlik 7


Deyimler – Etkinlik 8


Atasözleri – Etkinlik 9

Aşağıda verilenlerden hangileri atasözü, hangileri deyimdir? İşaretleyiniz.

Atasözleri – Etkinlik 10


Atasözleri – Etkinlik 11


Atasözleri – Etkinlik 12

Aşağıdaki verilen özelleri uygun alana işaretleyiniz. (Ortak özellikler için her iki bölüm işaretlenebilir.)