Parçada Anlam Konu Anlatımı (6. Sınıf)

215
6-sinif-parcada-anlam

1.  Paragrafta Başlık:

Paragrafta anlatılanları en iyi özetleyen sözcük ya da sözcük grubudur. Şiir için de aynı durum söz konusudur. Paragrafta başlığın temel özellikleri şunlardır:

 • Paragrafın tamamını kapsar.
 • Paragrafın konusu ve ana fikri ile bağlantılıdır.
 • İlgi çekici ve düşündürücüdür.

Paragrafta başlıkla ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir:

 • Bu şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 • Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


2. Paragrafta Konu:

Yazarın üzerinde durduğu olay, durum ya da düşünce paragrafın konusunu oluşturur. Şiir için de aynı durum söz konusudur. Paragrafta konunun temel özellikleri şunlardır:

 • Paragrafın tamamını kapsar.
 • Paragrafta üzerinde durulan olay, durum ya da kavramdır.
 • “Anlatılan nedir?”, “Neden söz ediliyor?” soruları metnin konusunu verir.

Paragrafta konuyla ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir:

 • Yazar paragrafta neyden bahsediyor?
 • Yazar bu metinde ne anlatıyor?
 • Yazar bu metinden neden yakınıyor?
 • Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
 • Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
3. Paragrafta Ana Fikir (Ana Düşünce):

Okuyucuya verilmek istenen mesajdır. Şiir için de aynı durum söz konusudur. Paragrafta ana fikrin temel özellikleri şunlardır:

 • Verilmek istenen mesajı kapsar.
 • Metinden çıkarılması gereken derstir.
 • “Bu metin hangi amaçla yazılmıştır?”, “Okuyucuya verilmek istenen mesaj nedir?” soruları metnin ana fikrini verir.

Paragrafta ana fikirle ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir:

 • Metnin/şiirin ana fikri (ana düşünce, ana duygu, tema) aşağıdakilerden hangisidir?
 • Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
 • Şiirin ana duygusu (teması) aşağıdakilerden hangisidir?
 • Bu parçada hangi özellik vurgulanmıştır?
4. Paragrafta Soru – Cevap:

Parçanın hangi soruya cevap olarak verilmiş olabileceği sorulur. Paragrafta soru – cevap özellikleri şunlardır::

 • Soru ile parça arasında bir bütünlük olmalıdır.
 • İlk cümle genellikle fikir verebilir ancak metnin bütününe mutlaka bakılmalıdır.

Paragrafta soru – cevap ile ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir:

 • Bu parçada, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
 • Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
 • Aşağıdakilerden hangisi bu soruya cevap olarak söylenmiştir?
5. Paragrafta Hikâye Unsurları:

Olay yazılarında aşağıdaki unsurlar çok önemlidir:

Olay: Yaşanmış ya da yaşanabilecek durumlardır.

Şahıs Kadrosu: Olayları yaşayan ve olaylardan etkilenen kahramanlardır.

Yer (Mekân): Olayın yaşandığı çevre veya mekândır.

Zaman: Olayın yaşandığı dönem, an mevsim ya da gündür.6. Hikâyenin Bölümleri:

Serim: Hikâyenin giriş bölümüdür. Bu bölümde olaylar ve kişiler kısaca tanıtılır.

Düğüm: Hikâyenin gelişme bölümüdür. Bu bölümde ayrıntıya girilir. Okuyucunun merakı en üst seviyede tutulur. Olaylar tam bir düşüme dönüşür ve okuyucu heyecanla düğümün çözülmesini bekler.

Çözüm: Hikâyenin sonuç bölümüdür. Gelişme bölümündeki olaylar bu bölümde çözülür.


Hikâyede olaylar iki tür anlatıcı tarafından anlatılır:

1. Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım:

 • Yazar kendi başından geçen ya da içinde bulunduğu bir olayı anlatır.
 • Ben ve biz ifadeleri ile bu ifadelere uygun ekler kullanılır.

2. Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım:

 • Yazar, duyduğu ya da gördüğü şeyleri anlatır.
 • O ve onlar ifadeleri ile bu ifadeler uygun ekler kullanılır.