Parçada Anlam Etkinlikleri (6. Sınıf)

155
6-sinif-parcada-anlam-etkinlik

Etkinlik 1 – Başlık

Dede Korkut hikâyelerinde çocuk güven kaynağı ve geleceğin simgesidir. Çocuğa aile ve toplum tarafından sonsuz bir güven vardır. Aile ve toplum çocuğa güvendikçe çocuk da kendine güvenir ve kendi başına iş yapabilme yeteneği kazanır. Bu hikâyelerde çocuğa yaşanılan anın değil, yaşanılacak olan tüm zamanların temsilcisi olduğu hatırlatılır. Dede Korkut hikâyelerinde çocuğun hayata hazırlanması aşamasının ilk safhasında ailenin rolü çok büyüktür.
Yukarıdaki parçaya en uygun başlığı işaretleyiniz.

Çocuğun Hayata Hazırlanması
Dede Korkut’ta Çocuğa Bakış
Aile ve Çocuk
Toplum ve ÇocukEtkinlik 2 – Başlık

Edebiyat ile ahlak arasındaki yoğun ilişkilerin yarattığı çatışmalı durumlarda, töre bekçilerinin tek yanlı seçimi, ahlakın edebiyata sözüm ona üstünlüğüne dayanır. Edebiyatı ahlaktan daha altta, daha aşağı, daha önemsiz saymak gerçekliğe uymayan yanlış bir değerlendirmedir.
Yukarıdaki metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? İşaretleyiniz.

Edebiyat ile Ahlak İlişkisi
Ahlaklı Olmanın Önemi
Edebiyatın Üstünlüğü
Edebiyatın Toplundaki Önemi

Etkinlik 3 – Konu

Orhan Veli’nin kavgalarına kızabilirsiniz, tutkuları konusunda farklı değer yargılarınız olabilir. Ama hiçbir şeyini sevmemiş olsanız bile Türkçeyi sevdiğiniz için onun şiirlerini de sevmişsinizdir.
Yukarıdaki parçanın konusu nedir? İşaretleyiniz.

Orhan Veli’nin şiirlerinde Türkçenin güzelliğini duymak
Orhan Veli’nin büyük şair olması
Orhan Veli’nin şiirlerinin önemi
Orhan Veli ve şiir anlayışı

Etkinlik 4 – Konu

Her şiir, içinde bir sonraki şiirin tohumlarını da taşıdığından hiçbir zaman tam olarak bitmez. Şiirin büyüsü bu bitmemişliğidir sanki. Bu bitmemişlik şiirin, şair ve okurlarıyla randevusudur aynı zamanda. Bu randevuya şair gelemez çünkü artık hayatta yoktur. Hangi okur kitlesi gelir bu randevuya o da bilinmez. Bu anlamda şiir hiçbir zaman bitmez.
Bu paragrafta üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz.

Büyük şairlerin kalıcı şiirler yazması
Şiirin ölümsüzlüğü, devamlılığı
Şiir büyülü bir dünyası
Şiir ile şair arasındaki bağEtkinlik 5 – Ana Fikir (Ana Düşünce)

Her sabah bir ceylan uyanır Afrika’da, kafasında bir tek düşünce vardır: En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek; yoksa aslana yem olur. Her sabah bir aslan uyanır Afrika’da, kafasında bir tek düşünce vardır: En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşabilmek; yoksa açlıktan ölür. İster aslan ister ceylan olun hiç önemi yok. Yeter ki gün doğduğunda bir önceki günden daha hızlı koşuyor olmanız gerektiğini bilin.

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz.

Aslan hızlı bir hayvandır ve yırtıcıdır.
Her yeni gün bir umuttur.
Hayatta başarı olmak için daima kendimizi yenilemeliyiz.
Umudumuzu kaybetmemeliyiz.

Etkinlik 6 – Ana Fikir (Ana Düşünce)

Barış çok güzel ve anlamlı bir olgudur. İnsan önce kendiyle barışık olmalı. Kendiyle barışık olan insan yakın çevresine de barış havası yayacağından toplumsal bir barışın tohumlarını atar. Toplum barış içinde olunca bu durum komşu ülkelere de sirayet edecek ve barış rüzgârları bir “virüs” gibi tüm dünyaya yayılacaktır. Boşuna mı demiş Atatürk: “Yurtta sulh, cihanda sulh.”
Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz.

Kendimizi sevmeliyiz.
İnsanlarla iyi ilişkiler kurmalıyız.
Dünya barışı için mücadele etmeliyiz.
Evrensel barış insanın kendisiyle barışık olmasıyla başlar.

Etkinlik 7 – Soru – Cevap

Ülkemizde sinemanın karşısında yenik düşen tiyatro, kendi özelliklerini sanatın başka bir dalı tarafından karşılanamayacağını, kendine özgü değerleri hiçbir sanatın vermeyeceğini anlamıştır. Bütün bunları da yine sahnenin tozu içinde fark etmiştir. Konuşan bir fotoğraf olmaktan çıkıp özüyle buluşmuştur.
Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? İşaretleyiniz.

Sinemanın gücü nereden gelmektedir?
Ülkemizde tiyatrodaki uyanış nasıl ortaya çıkmıştır?
Tiyatrodaki geriye gidişin sebebi nedir?
Ülkemizde sinemaya ve tiyatroya bakış nasıldır?Etkinlik 8 – Soru – Cevap

Okuma hızını düşüren en önemli faktörlerden biri de sesli okumaktır. Ortalama konuşma hızı dakikada 130-150 kelime civarındadır. Sesli okumak bu hızda sınırlamaya yol açar. Hızlı okuma sesli yapılmaz. Göz hareketleriyle yapılır. Gözün hareketlerini de mümkün olduğunca azaltmak gerekir.
Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? İşaretleyiniz.

Hızlı okuma ne demektir?
Hızlı okuma üzerine ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Hızlı okuma çalışmalarında nelere dikkat etmeliyiz?
Dakikadaki kelime sayısını arttırmak için neler yapmalıyız?