6. Sınıf Zamirler Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Kişi Zamirleri


Etkinlik 2 – Kişi Zamirleri


Etkinlik 3 – İşaret Zamirleri


Etkinlik 4 – İşaret Zamiri


Etkinlik 5 – Belgisiz Zamir

Etkinlik 6

Aşağıdaki cümleleri “ki” zamirini kullanarak yeniden yazınız.

Elif’inki kırılmış.

Onunki çok uzak.

Sizinkiler gelmemiş.

Teyzeminkiler çok sevimli.

Etkinlik 7

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan zamirlerin çeşidi belirtiniz.


Etkinlik 8


Etkinlik 9


Etkinlik 10


Etkinlik-11

Cümlelerdeki koyu yazılan zamirlerin çeşidini işaretleyiniz