6. Sınıf İsim Çekim Ekleri Etkinlikleri

Etkinlik 1 Çokluk Ekleri


Etkinlik 2 İyelik Ekleri


Etkinlik 3 Hâl Ekleri

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin hangi hâl ekini aldığını işaretleyiniz.

Etkinlik 4 Soru Eki


Etkinlik 5

Aşağıdaki kelimelerde hangi hal eklerinin kullanıldığını uygun alana işaretleyiniz

Etkinlik 6

Aşağıdaki kelimelerde hangi hal eklerinin kullanıldığını işaretleyiniz

Etkinlik 7

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan kelimelerde geçen iyelik eklerinin kaçıncı kişiye ait olduğunu işaretleyiniz.

Etkinlik 8


Etkinlik 9


Etkinlik 10