Tablo-Grafik Okuma Etkinlikleri (6. Sınıf)

63
6-sinif-gorsel-grafik-tablo-yorumlama-etkinlik

Etkinlik 1

Yabancı Ziyaretçi ve Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaş Ziyaretçi Turizm Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Turizm gelirlerinin en yüksek olduğu dönem 2014 yılıdır.

Yurt dışında ikamet eden vatandaş harcamaları 3 milyar doların üzerine hiç çıkmamıştır.

2015 yılından itibaren turizm gelirlerinde düşüş yaşanmıştır.

Yabancı turist sayısının azalması yerli turistlerin harcamalarını artırmıştır


Etkinlik 2

Nüfusu en yüksek olan ülkelerin dünya nüfusuna oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Çin ve Hindistan toplam nüfusun yaklaşık %37’ sine sahiptir.

Tablodaki 10 ülkenin nüfusu diğer bütün ülkelerden daha fazladır.

Çin ve Hindistan nüfusu en hızlı artan ülkelerdir.

ABD toplam nüfusun %4.4 üne sahiptir.


Etkinlik 3

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Brezilya tarım ürünleri ihracatında ilk sırada yer almaktadır.

Türkiye tarım ürünlerini ihracatı ve ithalatı neredeyse eşittir.

Çin sattığından çok daha fazla tarım ürünü almaktadır.

Gelişmiş ülkelerin ithalatı ihracatından daha fazladır.


Etkinlik 4

Türkiye’de Şeker Pancarı Ekilen Alan ve Üretim Miktarı (FAOStat Verilerine Göre)

Yukarıdaki görselin vermek istediği dersler neler olabilir?

1990’ların sonu ve 2000’ lerin başı şeker pancarı üretiminin en fazla olduğu dönemdir.

Son yıllarda ekilen alanlardan elde edilen verim yükselmiştir.

Şeker pancarı üretimi bütün ülkeye yayılmıştır.

2003 yılından sonra pancar ekilen alanlar azalmaya başlamıştır.