7. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Konu Anlatımı

1. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir.

Örnekler

biçim & şekil

ahenk & uyum

endişe & kaygı

esir & tutsak

emir & buyruk

edat & ilgeç

İşler acele olunca vakit çok hızlı geçiyor. (zaman)

Çanakkale’deki anıta hayran kaldım. (abide)

 

2. Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir.

Örnekler

Bu elbisenin biraz daha parlak olanını istiyorum. (mat)

Araba kullanmakta oldukça ustalaşmıştı. (acemi)

 

Uyarı

Bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt anlamlısı demek değildir.

SÖZCÜK OLUMSUZU ZIT ANLAMLISI
Tatlı Tatsız Acı
Gel Gelme Git
Kirli Kirsiz Temiz
Borçlu Borçsuz Alacaklı

Sözcüklerin zıt anlamlı olabilmesi için her ikisinin de gerçek ya da mecaz anlamlı olması gerekir.

Bu karanlık günler bir gün bitecek.

Aydınlık günler bizleri bekliyor.

Bu cümlelerde “aydınlık” ve “karanlık” sözcükleri mecaz anlamda ve birbirine zıt olarak kullanılmıştır.

Arkadaşım bugün bize gelecek.

Sana bu renk hiç gitmedi.

Bu cümlelerde “gel-” sözcüğü gerçek anlamda, “git-” sözcüğü ise mecaz anlamda kullanılmıştır. Bu yüzden zıt anlamlı sayamayız.

 

3. Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklerdir.

Örnekler

Var

Saat dört gibi köye vardık. (Var(mak) eylemi )

Sana ayıracak zamanım da var. (“Yok” sözcüğünün karşıtı)

 

Uyarı

Sözcüklerin sesteş (eş sesli) anlam özelliği kazanabilmesi için farklı temel anlamlarda kullanılmaları gerekmektedir.

Yorgunluğun üstüne çay çok iyi gelir. (Gerçek anlam)

Köydeki çayda balık tuttuk. (Gerçek anlam)

Çay” sözcüğü her iki cümlede de gerçek anlamda kullanıldığı için sesteştir.

Masayı hazırlarken iki tabağı yanlışlıkla kırdım. (Gerçek anlam)

İnsanları kırmadan güzelce konuş. (Mecaz anlam)

Kır-” sözcüğü ilk cümlede gerçek, ikinci cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Bu yüzden aralarında sesteşlik özelliği aranmaz.

Top oynarken kolu kırılmış. (Gerçek anlam)

Kapının kolu elimde kaldı. (Gerçek anlama bağlı farklı bir anlam)

Kol-” sözcüğü ilk cümlede gerçek, ikinci cümlede ise gerçek anlama bağlı farklı bir anlamda kullanılmıştır. Bu yüzden aralarında sesteşlik özelliği aranmaz.

 

Uyarı

Düzeltme işareti ( ^ ) olan sözcükler; okunuşları, yazılışları ve anlamları farklı olduğu için sesteş değildir.

Hala, ne zaman gelirsin? (Hala: Babanın kız kardeşi)

Hâlâ haber bekliyoruz. (Hâlâ: Henüz)

kar – kâr

hala – hâlâ

ama – âmâ

yar – yâr

 

4. Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler; anlamca daha dar kapsamlı olan, o türün sadece bir ya da birkaç örneğine işaret edecek şekilde kullanılan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir.

Örnekler

Genelden Özele Sıralama

Varlık – Canlı – Hayvan – Yırtıcı Kuş – Kartal

Özelden Genele Sıralama

Kartal – Yırtıcı Kuş – Hayvan – Canlı – Varlık

 

Uyarı

Bir sözcük cümledeki kullanımına göre özel veya genel anlamlı olabilir.

Her insan, ömründe bir kez ağaç dikmiştir.

Herhangi bir ağaç kastedildiği için genel anlamda kullanılmıştır.

Odasındaki çiçeğe gözü gibi bakardı.

Kastedilen çiçek, belli bir çiçektir; bu yüzden “çiçek” sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır.

 

5. Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Sayılabilen, ölçülebilen bir özelliği ifade eden sözcüklere nicel anlamlı; sayılamayan, ölçülemeyen bir özelliği ifade eden sözcüklere ise nitel anlamlı sözcükler denir.

Örnekler

Her yeri yüksek binalar sarmış Uzungöl’de. (Nicel anlam )

Herkese yüksekten bakmak gibi bir huyu var. ( Nitel anlam)

Dar yollara araç park edilmemeli. ( Nicel anlam)

Dar düşüncelerle bir yerlere varamayız. ( Nitel anlam)

 

Son Yorum
 1. Voleybol

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Konu Anlatımı
 • Tarih: 27 Kasım 2019
 • Yazının Kategorisi: 7. Sınıf, 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları, Genel
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Konu Anlatımı
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sıralama Seçenekleri

  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü