7. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Eş Anlamlı SözcüklerEtkinlik 2 – Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki görselleri sesteş olacak şekilde iki cümlede kullanınız.

1. Cümle: Derin sulara daldık.
2. Cümle: Ağacın dalı kırılmış.

1. Cümle: Arka bahçeye çukur kazdık. 2. Cümle: Kazlar erken göç etti.

1. Cümle: Bütün istediklerini yazdım.
2. Cümle: Geçen yaz çok eğlendik.

1. Cümle: Fırından ekmek almayı unutma.
2. Cümle: Bu yıl buğday ekmek için geldik.

1. Cümle: Kırlarda oyun oynadık.
2. Cümle: Odun kırmak için dışarı çıktı.

1. Cümle: Dayım, satılık deniz botu ilânını inceliyordu.
2. Cümle: Kar yağınca bot giyerim.

1. Cümle: Kardeşim saçımı yoldu.
2. Cümle: Yol çok uzundu.

Etkinlik 3 – Eş Anlamlı Sözcükler

“Besin, yaşlı, kırmızı, hafıza, duygu, görev, doktor, ikaz”
sözcüklerinin eş anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.
Etkinlik 4 – Zıt Anlamlı Sözcükler


Etkinlik 5 – Eş Sesli Sözcükler


Etkinlik 6 – Zıt Anlamlı Sözcükler

“Üst, eski, çok, bol, boş, tek, hariç, gider, gece, geri, yakın” sözcüklerinin zıt anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.