Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri (7. Sınıf)

100
7-sinif-sozcukler-arasi-anlam-iliskileri-etkinlik

Etkinlik 1 – Eş Anlamlı Sözcükler

Aşağıda verilen sözcüklerin karşılarına eş anlamlılarını yazınız.

Beyaz
Ak

Sözcük
Kelime

Irmak
Nehir

Misafir
Konuk

Öykü
Hikâye

Hatıra
Anı

Cevap
Yanıt

Yıl
Sene
Etkinlik 2 – Zıt Anlamlılık ve Olumsuzluk

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını ve olumsuz biçimlerini ilgili alana yazınız.

Sözcük Zıt Anlamlısı Olumsuzu
1. Bakımlı
2. Binmek
3. Büyümek
4. Dağıtmak
5. Küsmek
6. Düşmek
7. Övmek
8. Üretmek
9. Üzülmek

Etkinlik 3 – Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki görselleri sesteş olacak şekilde iki cümlede kullanınız.

Resim Cümleler

Etkinlik 4 – Eş Anlamlı Sözcükler

“Besin, yaşlı, kırmızı, hafıza, duygu, görev, doktor, ikaz”
sözcüklerinin eş anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.

Bulmaca Çözümü Cevabı GösterEtkinlik 5 – Zıt Anlamlı Sözcükler

Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlılarını söyleyiniz.

Yüksek
Alçak

Boş
Dolu

Çabuk
Yavaş

Düz
Eğri

Gülmek
Ağlamak

Genç
Yaşlı

Sıcak
Soğuk

Uslu
Yaramaz

Pahalı
Ucuz

Var
Yok

Yokuş
İniş

Zayıf
Şişman

Ağır
Hafif

Ön
Arka


Etkinlik 6 – Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde geçen sesteş sözcüklerin altını çiziniz.

Siyah araba yanımdan hızla geçti.
Yan binadan gelen inşaat sesleriyle uyandım.
Sol tarafıma birden bir ağrı girdi.
Bu saate bin lira ödedim.
Bazen sesine kulak vermelisin.
Gül reçelinin kokusuna bayılıyorum.
Bütün gün düş kurdum.
Yüzünü yıkamadan sofraya oturamazsın.
Gözünden bir iki damla yaş aktı.
İki güzel söze kandı.
Kitapları yan yana dizdik.

Etkinlik 7 – Zıt Anlamlı Sözcükler

“Üst, eski, çok, bol, boş, tek, hariç, gider, gece, geri, yakın” sözcüklerinin zıt anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.

Bulmaca Çözümü Cevabı Göster