5. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Konu Anlatımı

1. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir.

2. Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir.
SÖZCÜKZIT ANLAMLISI
sıcaksoğuk
uzunkısa
güzelçirkin
kolayzor
ağırhafif
tümsekçukur
sertyumuşak
temizpis
karanlıkaydınlık
zenginfakir
Bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt anlamlısı demek değildir.
SÖZCÜKOLUMSUZUZIT ANLAMLISI
SuçluSuçsuzMasum
AlAlmaVer
KirliKirsizTemiz
AkıllıAkılsızDeli

 

Sözcüklerin zıt anlamlı olabilmesi için her ikisinin de gerçek ya da mecaz anlamlı olması gerekir.

3. Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklerdir.

Kaz” eylemi

Kaz

Yağ

Yağ-” eylemi

Sözcüklerin sesteş (eş sesli) anlam özelliği kazanabilmesi için farklı temel anlamlarda kullanılmaları gerekmektedir.
Düzeltme işareti ( ^ ) olan sözcükler; okunuşları, yazılışları ve anlamları farklı olduğu için sesteş değildir.