5. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Eş Anlamlı Sözcükler

Etkinlik 2 – Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki görselleri sesteş olacak şekilde iki cümlede kullanınız.

1. Cümle: Kaz, kuğuya benzeyen bir kuştur.
2. Cümle: Toprağı elinle kaz.

1. Cümle: Dedemin üzüm bağında dolaştık.
2. Cümle: Aramızdaki bağ çok güçlü.

1. Cümle: Karpuzu ince ince dil.
2. Cümle: Yaramaz çocuk dil çıkardı.

1. Cümle: Gelirken üç ekmek al.
2. Cümle: Tohum ekmek toprağı bereketlendirir.

1. Cümle: Düşümde seni gördüm.
2. Cümle: Yumurtalar elimden düştü.

1. Cümle: İki satır yazı yazdım.
2. Cümle: Etleri satırla doğradım.

1. Cümle: Kara kedi uğursuzluk getirmez.
2. Cümle: Denizciler karaya çıktı.

 

Etkinlik 3 – Eş Anlamlı Sözcükler


Etkinlik 4 – Zıt Anlamlı Sözcükler


Etkinlik 5 – Eş Sesli Sözcükler


Etkinlik 6 – Zıt Anlamlı Sözcükler