5. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Eş Anlamlı Sözcükler

Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlılarını söyleyiniz.

Beyaz
Ak
İmtihan
Sınav
Lider
Önder
Çağrı
Davet
Nesil
Kuşak
Yüz
Sima
Zor
Güç
Kolay
BasitEtkinlik 2 – Zıt Anlamlılık ve Olumsuzluk

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlıları ve olumsuz biçimleri nasıl olmalıdır?

Sözcük Zıt Anlamlısı Olumsuzu
1. tatlı
2. soğuk
3. itmek
4. gelmek
5. sevinmek
6. başlamak
7. zor
8. üşümek

Etkinlik 3 – Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki görselleri sesteş olacak şekilde iki cümlede kullanınız.

Resim CümlelerEtkinlik 4 – Eş Anlamlı Sözcükler

“Rutubet, nesil, kılavuz, nasihat, gayret, yıl, endişe, tanık, ayrıntı, baş, kolay” sözcüklerinin eş anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.

Bulmaca Çözümü Cevabı Göster

Etkinlik 5 – Zıt Anlamlı Sözcükler

Aşağıda verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını söyleyiniz.

Temiz
Kirli
Yanlış
Doğru
Tek
Çift
Sevinç
Üzüntü
Boş
Dolu
Siyah
Beyaz
Kalabalık
Tenha
Yüksek
Alçak
Taze
Bayat
Üzgün
Neşeli
Gündüz
Gece
Gelir
Gider
Zarar
Kâr
İleri
GeriEtkinlik 6 – Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde geçen sesteş sözcüklerin altını çiziniz.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
Kuyudaki adama doğru ipi saldım.
Trafik kazasından sağ kurtulduk.
Kaç tane balık tuttunuz?
Bir dokunduk bin ah işittik.
Bu değerleri gelecek kuşaklara aktarıyoruz.
Ak sakallı dedeyi görünce heyecanlandık.
Kardeşim iki yaşına girdi.
Ayıyı ininde kıstırdık.
Zor sorular karşısında hepimiz yıldık.
Kitapları yan yana dizdik.

Etkinlik 7 – Zıt Anlamlı Sözcükler

“Derin, gerçek, dik, bulanık, suçlu, ak, basit, soru , kalabalık, alt” sözcüklerinin zıt anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.

Bulmaca Çözümü Cevabı Göster