5. Sınıf Ses Bilgisi Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Ünlü Düşmesi

Etkinlik 2 – Ünlü Daralması

Aşağıda verilen sözcüklerden ünlü daralmalarını örnekteki gibi yapınız.

Örnek: Sevmiyor → Sevme+yor

Başla+yor

Gülümse+yor

Kokla+yor

Kutla+yor

Oyna+yor

Etkinlik 3 – Ünsüz Yumuşaması


Etkinlik 4 – Ünsüz Benzeşmesi


Etkinlik 5 – Ünsüz Türemesi


Etkinlik 6 – Ünlü Daralması


Etkinlik 7 – Ünsüz Yumuşaması ve Benzeşmesi

Aşağıdaki sözcüklerde hangi ses olayı vardır? Seçiniz.


Etkinlik 8 – Karma Ses Olayları


Etkinlik 9 – Karma Ses Olayları


Etkinlik 10 – Ünlü Daralması

Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu yazılan sözcüklerde ünlü daralması olup olmadığını ilgili alana işaretleyiniz.


Etkinlik 11 – Ünlü Daralması

Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu yazılan sözcüklerde ünlü daralması olup olmadığını ilgili alana işaretleyiniz.


Etkinlik 12 – Ünlü Daralması

Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu yazılan sözcüklerde ünlü daralması olup olmadığını ilgili alana işaretleyiniz.


Etkinlik 13 – Ünlü Daralması

Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu yazılan sözcüklerde ünlü daralması olup olmadığını ilgili alana işaretleyiniz.


Etkinlik 14


Etkinlik 15

Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını bulup işaretleyiniz.


Etkinlik 16

Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu yazılan sözcüklerde geçen ses olaylarını bulup işaretleyiniz.


Etkinlik 17

Aşağıdaki kelimelerde geçen ses olaylarını bulup işaretleyiniz.