5. Sınıf Parçada Anlam Konu Anlatımı

1. Paragrafta Başlık

Paragrafta anlatılanları en iyi özetleyen sözcük ya da sözcük grubudur. Şiir için de aynı durum söz konusudur. Paragrafta başlığın temel özellikleri şunlardır:

Paragrafta başlıkla ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir:

2. Paragrafta Konu

Yazarın üzerinde durduğu olay, durum ya da düşünce paragrafın konusunu oluşturur. Şiir için de aynı durum söz konusudur. Paragrafta konunun temel özellikleri şunlardır:
Paragrafta konuyla ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir:

3. Paragrafta Ana Fikir (Ana Düşünce)

Okuyucuya verilmek istenen mesajdır. Şiir için de aynı durum söz konusudur. Paragrafta ana fikrin temel özellikleri şunlardır:
Paragrafta ana fikirle ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir:

4. Paragrafta Soru – Cevap

Parçanın hangi soruya cevap olarak verilmiş olabileceği sorulur. Paragrafta soru – cevap özellikleri şunlardır:
Paragrafta soru – cevap ile ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir:

5. Paragrafta Hikâye Unsurları

Olay yazılarında aşağıdaki unsurlar çok önemlidir:
İki tür anlatıcı vardır:

1. Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım

2. Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım