5. Sınıf Noktalama İşaretleri Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Nokta

Aşağıdaki açıklamaları verilen örneklerle eşleştiriniz.

1. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.
2. Bazı kısaltmaların sonuna konur.
3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.
4. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur

a. 09.30’da
b. 29.05.1453
c. 3. Cadde
d. Av. İsa BAYSAL
Etkinlik 2 – Virgül

Aşağıdaki özelliklerden hangileri virgüle ait değildir? İşaretleyiniz.

Eş görevli sözcüklerin arasına konur.
Tarihlerin yazımında gün, ay ve yıl arasına konur.
Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır.
Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarele¬rin sonuna konur.
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.

Etkinlik 3 – Noktalı Virgül

Aşağıdaki cümlelerde noktalı virgül hangi görevlerde kullanılmıştır? İlgili alana yazınız.

Yazın karpuz, kavun üzüm; kışın portakal, mandalina, havuç yeriz.

Görev: Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.

Görev: Kendi içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

Etkinlik 4 – İki Nokta

Aşağıdaki açıklamaları verilen örneklerle eşleştiriniz.

1. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur.
3. Genel Ağ adreslerinde kullanılır.

a. http://turkcedersi.net
b. Kazanmak için tek yapmamız gereken şudur: Birbirimize güvenmek.
c. Ege bölgesinde yetişen başlıca tarım ürünleri şunlardır: zeytin, incir, pamuk …
Etkinlik 5 – Soru İşareti

Aşağıdakilerin hangilerinde soru işaretinin kullanım amacı yanlış verilmiştir? İşaretleyiniz.

1207 (?) yılında doğan Mevlânâ... → Bilinmeyen durumlar için kullanılır.
Bu kitabı kendisi (?) yazmış. → Şüpheyle karşılanan durum için kullanılmıştır.
Nasrettin Hoca (? - 1284) → Kesin olmayan durum için kullanılmıştır.
Saat kaç? → Soru cümlesinden sonra kullanılmıştır?

Etkinlik 6 – Üç Nokta

Aşağıdaki özelliklerden hangileri üç noktaya aittir? İşaretleyiniz.

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
Karşılıklı konuşmalarda eksik bırakılan cevaplarda kullanılır.
Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.
Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak is¬tenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.
Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümle¬rin yerine konur.
Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur.

Etkinlik 7 – Ünlem İşareti

Aşağıdaki cümlelerde ünlem işareti doğru kullanılmışsa “D”, yanlış kullanılmışsa “Y” olarak belirtiniz.

Tüh! Arabanın lastiği patladı.
Tüh, arabanın lastiği patladı!
Tüh, Arabanın lastiği patladı.
Koca kitabı bir günde (!) okumuş.

Etkinlik 8 – Kesme İşareti

Aşağıdaki örneklerde kesme işareti doğru kullanılmışsa “D”, yanlış kullanılmışsa “Y” olarak belirtiniz.

Türk Dil Kurumu’nun
Devlet Hastanesi’ne
Türkçe’den
Hasan Paşa’ya
Kayserili’den
Atatürk Ortaokulu’nu
Mehmet’e
Ayşeler’in
Türkler’den
Avrupa Birliği’ne

Etkinlik 9 – Noktalama İşaretleri

Bende hiç tükenmez bir hayat vardı
Kırlara yayılan ilkbahar gibi
Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı
Göğsümün içinde ateş var gibi

Yukarıdaki şiiri yan yana yazmak istersek hangi noktalama işareti kullanırız? İşaretleyiniz.

Virgül
Kısa çizgi
Eğik çizgi
Yay ayraçEtkinlik 10 – Noktalama İşaretleri

Saat ve dakikayı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisini kullarınız? İşaretleyiniz.

Kısa çizgi
Nokta
İki Nokta
Virgül

Etkinlik 11 – Noktalama İşaretleri

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti kullanılır? İşaretleyiniz.

Üç Nokta
İki Nokta
Ünlem İşareti
Eğik çizgi

Etkinlik 12 – Noktalama İşaretleri

Aşağıdaki cümlelerde yay aytaçla belirtilen yerlere uygun noktama işaretlerini getiriniz.

Okul sonrası Ali(,) Ahmet ve Murat parka gitmişler.
Dedem bana ()Aferin torunum.() dedi.
Erkenden çıksam mı karar veremedim (.)
En sevdiğim renkler şunlardır (:) sarı ve kırmızı.
Bu akşam 20(.)30’da toplantımız var.
Sizi mutlaka arayacağım(,) demişti.
Murat amca(,) diye seslendi.
Eyvah(,) cüzdanımı düşürmüşüm!
Yeter artık, tüm aksilikler beni buluyor (!)Etkinlik 13 – Noktalama İşaretleri

Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleri doğru kullanılmışsa “D” yanlış kullanılmışsa “Y” olarak belirtiniz.

Sessiz olun, diye uyardı.
Sıcak mı sıcak bir havada çıktık yola?
Bana sürekli şöyle diyor; Oku.
Saf(!) görünen çocuk herkesi şaşırttı.
14-06-2019’da mezun oldum.
14:30’da dersimiz bitecek.
D…’ye çok az yolumuz kaldı.
Mustafa “Beni küçümsemeyin” diye bağırdı.
Dünyanın merkezine –Akşehir’e- hoş geldiniz.
Ali Çavuş’u, dedemi, sizinle tanıştırmak istiyorum.