5. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı

1. Hikâye (Öykü)

Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların anlatıldığı kısa yazı türüdür. Hikâyelerin başlıca özellikleri şunlardır:

 • Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar ele alınır.
 • Olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman unsurları belirtilir.
 • Kısa soluklu eserlerdir.
 • Karakter sayısı azdır.
 • Serim (giriş), düğüm (gelişme) ve çözüm (sonuç) bölümlerinden oluşur.


2. Fabl

İnsan dışındaki varlıklara, insanlara ait özellikler verilerek onların başından geçen olayların anlatıldığı, sonunda ders verme amacı güden kısa yazılardır. Fablların başlıca özellikleri şunlardır:

 • Kahramanları genellikle hayvanlar ve bitkilerdir.
 • Ders vermek amacıyla yazılır.
 • Evrensel konular ele alınır.

3. Masal

Hayali karakterlerin yer aldığı olağanüstü olayları, yer ve zaman unsurlarını belirtmeden anlatan bir türdür. Masalların başlıca özellikleri şunlardır:

 • Genellikle tekerleme ile başlar.
 • Her zaman iyiler kazanır, kötüler kaybeder.
 • Eğiticilik ve öğreticilik esastır.
 • Yer ve zaman unsurları belirsizdir.
 • Masallardaki olayların gerçekle bir ilgisi yoktur.
 • Olağanüstü özelliklere sahip kahramanlara yer verilir.
 • Evrensel konular ele alınır.


4. Haber Metni

Toplumu ilgilendiren güncel olay veya durumların, halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazı türüdür. Haber metinlerinin başlıca özellikleri şunlardır:

 • Olayların güncel ve önemli olması gerekir.
 • Toplumun tamamını ya da önemli bir kısmını ilgilendirmesi gerekir.
 • Anlatılanlar ilgi çekici olmalıdır.
 • Nesnel bir anlatıma sahip olmalıdır.