Metin Türleri Konu Anlatımı (5. Sınıf)

322
5-sinif-metin-turleri

1. Hikâye (Öykü):

Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların anlatıldığı kısa yazı türüdür. Hikâyelerin başlıca özellikleri şunlardır:

 • Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar ele alınır.
 • Olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman unsurları belirtilir.
 • Kısa soluklu eserlerdir.
 • Karakter sayısı azdır.
 • Serim (giriş), düğüm (gelişme) ve çözüm (sonuç) bölümlerinden oluşur.


2. Fabl:

İnsan dışındaki varlıklara, insanlara ait özellikler verilerek onların başından geçen olayların anlatıldığı, sonunda ders verme amacı güden kısa yazılardır. Fablların başlıca özellikleri şunlardır:

 • Kahramanları genellikle hayvanlar ve bitkilerdir.
 • Ders vermek amacıyla yazılır.
 • Evrensel konular ele alınır.

3. Masal:

Hayali karakterlerin yer aldığı olağanüstü olayları, yer ve zaman unsurlarını belirtmeden anlatan bir türdür. Masalların başlıca özellikleri şunlardır:

 • Genellikle tekerleme ile başlar.
 • Her zaman iyiler kazanır, kötüler kaybeder.
 • Eğiticilik ve öğreticilik esastır.
 • Yer ve zaman unsurları belirsizdir.
 • Masallardaki olayların gerçekle bir ilgisi yoktur.
 • Olağanüstü özelliklere sahip kahramanlara yer verilir.
 • Evrensel konular ele alınır.


4. Haber Metni:

Toplumu ilgilendiren güncel olay veya durumların, halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazı türüdür. Haber metinlerinin başlıca özellikleri şunlardır:

 • Olayların güncel ve önemli olması gerekir.
 • Toplumun tamamını ya da önemli bir kısmını ilgilendirmesi gerekir.
 • Anlatılanlar ilgi çekici olmalıdır.
 • Nesnel bir anlatıma sahip olmalıdır.