5. Sınıf Metin Türleri Etkinlikleri

Etkinlik 1


Etkinlik 2


Etkinlik 3


Etkinlik 4


Etkinlik 5

Aşağıdaki tabloda verilenlerden özelliklerin hangi yazı türüne ait olduğunu işaretleyiniz.