5. Sınıf Metin Türleri Etkinlikleri

Etkinlik 1
Etkinlik 2


Etkinlik 3


Etkinlik 4
Etkinlik 5

Aşağıdaki tabloda verilenlerden özelliklerin hangi yazı türüne ait olduğunu işaretleyiniz.