Ek Fiil (Ek Eylem) Etkinlikleri (7. Sınıf)

301
7-sinif-ek-fiil-etkinlik

Etkinlik 1

Aşağıdaki tabloda ek fiil almış isimlerin olduğu cümleleri işaretleyiniz.

Türkçe öğretmenimiz idealist bir kadındı.

Ali’nin ablası Ankara Fen Lisesinde okuyormuş.

Yaşanan olayların hepsine hâkimdir.

Akşama doğru köye vardık.

Komşumuz bu durumdan rahatsız değilmiş.

Gözlerin bozuksa mutlaka gözlük kullanmalısın.

Bu tişörtün aynısından bende de var.

Kadri her geçen gün şişmanlıyor.

Dün bürona uğradım müsait değilmişsin.

Babamın elinden her iş gelir.

Yarın halı sahada top oynayalım.

Ömer, zannettiğimden daha akıllıymışsın.

En iyi arkadaşı Hasan’mış


Etkinlik 2

Aşağıdaki cümlelerde ek fiil almış isimlerin altını çizip hangi zamanda çekimlendiğini yazınız.

Bu Zeynep’in istediği kitapsa hemen alalım.
kitapsa - Ek fiilin şartı

Koca çınar sen hep güzeldin.
güzeldin - Ek fiilin görülen geçmiş zamanı

Sevgi’nin hayalindeki meslek doktorlukmuş.
doktorlukmuş - Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı

Sevim çok iyi bir öğretmendir.
öğretmendir - Ek fiilin geniş zamanı

Odasındaki raflar kitaplarla doluydu.
doluydu - Ek fiilin görülen geçmiş zamanı

Yıldız Spor Kulübü, Isparta’nın en başarılı kulübüdür.
kulübüdür - Ek fiilin geniş zamanı


Etkinlik 3

Aşağıdaki cümlelerdeki isimlere ve fiillere getirilen ek fiilleri yazınız.

Geçen sene bu zamanlar hava çok sıcaktı.
İsimlere Getirilenler

Kendini geliştirmek istiyorsan durmadan çalışmalısın.
Fiillere Getirilenler

Nasıl yapılacağını anlatsaydın ben de yapardım.
Fiillere Getirilenler

Sorumluluğunu aldığımız her işte yapayalnızmışız.
İsimlere Getirilenler

Arkadaşları dışarıda oynarken, o film izliyordu.
Fiillere Getirilenler

Uçağımız bir saat rötarlı kalkacakmış.
Fiillere Getirilenler

Önümüzdeki ay Ankara’ya gidecekmiş.
Fiillere Getirilenler

Proje ödevini sabaha kadar bitirmeliydi.
Fiillere Getirilenler
Etkinlik 4

Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini, uygun bölüme işaretleyiniz.

Basit Zamanlı Birleşik Zamanlı #
Soruları daha dikkatli çözmelisin.
Biz de şimdi seni arıyorduk.
Yarın film izlemeye gideceğiz.
Dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynuyor.
İhtiyar adam bu küçücük evde yaşıyormuş.
Odanı toplarsan dışarı çıkabilirsin.
Son yazdığı kitap satış rekoru kırmış.

Etkinlik 5

Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiilleri bulup hangi zamanda çekimlendiklerini karşılarındaki kutucuğa yazınız.

Yarın hep birlikte konsere gidiyorlarmış.
Arabanın sileceklerini daha önce değiştirmeliydim.
Onunla en son lisedeyken görüşmüştük.
Bu işte başarılı olmak istiyorsan çok çalışmalısın.
Zeynep Hanım’la görüşmek istiyormuş.
Ali, odasında ders çalışıyordu.
Buraya Ahmet’in abisi market açacakmış.

Etkinlik 6

Aşağıdaki cümlelerde birleşik zamanlı fiilleri bularak fiillerin cümlelere kattıkları anlamlarla eşleştiriniz.

1. Bu işe girerken benim sözümü dinlemeliydin.

2. Eskiden her sabah yanıma uğrardı.

3. Bu kitabı bir haftada bitirmişmiş.

4. Bu saatte kadar İzmir’e varmıştır.

5. Eskiden bu tepede piknik yapılırmış.

6. Telefonlarınızın sesini kapatın, film başlamıştır.

a. Terk edilmiş alışkanlık
b. İhtimal
c. Kesinlik
d. Gereklilik
e. Küçümseme
f. Başkasından duyma
Etkinlik 7

Aşağıdaki tabloda geçen birleşik zamanlı fiilleri bulup hangi zamanda çekimlendiklerini ve ek fiilin hangi anlamları kattığını yazınız.

Cümleler Çekimlendiği Zaman Ek Fiilin Kattığı Anlam
Böyle çalışmaya devam edersen istediğin okulu kazanırsın.
Öğretmenin anlattıklarını hemen anlamışmış.
Tatilinin büyük bir bölümünü burada geçirirdi.
Öğretmenin istediklerini not almalıydık.
Dün, kitapları bana bırakacaktın.
Öğretmenler odasında seni bekliyormuş.
Her yaz köye giderdik.
İşler umduğu gibi gitseydi yeni bir araba alacaktı.
Pazar günleri ailecek kahvaltı yapardık.
Bahçedeki bütün meyveleri toplamışmış.
Ankara’ya gelirsen benim yanıma uğra.
Somuncu Baba, yoksullara ekmek dağıtırmış.
Akşamları eve erken gidiyormuş.
Mezuniyet törenine dayım da gelecekti.

Etkinlik 8

Aşağıdaki cümlelerin karşılarına ek fiillerin cümlelere kattığı anlamları yazınız.

1. Kar yağarsa yollar kapanır.
Şart

2. Sınava çok çalışmışmış.
Küçümseme

3. Sabah erkenden yola çıkmalıydık.
Gereklilik

4. Eskiden çok çay içerdim.
Terk edilmiş alışkanlık

5. Uygarlık yazının bulunmasıyla başlamıştır.
Kesinlik

6. Bakışları insanı çok etkilermiş.
Başkasından duyma

7. Şimdi çoktan uyumuştur.
İhtimal

8. Hani bayramda bize gelecektiniz.
Gerçekleşmemiş niyet

9. 200 metrelik mesafeyi 12 saniyede koşacakmış.
Küçümseme

10. Televizyondaki akşam haberlerini mutlaka seyretmeye çalışırdı
Terk edilmiş alışkanlık

11. İptal edilmesiydi o gün törende bütün sınıf şiirler okuyacaktı.
Gerçekleşmemiş niyet

12. Tören günü için “Han Duvarları” şiirini ezberleyecekti.
Gerçekleşmemiş niyet

13. İki kitap okuyunca adam olacakmış
Küçümseme

14. Sınavı kazansaydı istediği her şeyi alacaktı.
Gerçekleşmemiş niyet

15. Tatilde verilen ödevleri yapmıştır.
İhtimal

16. Yarışmayı onun sayesinde kazanmışmış.
Küçümseme

17. Öğretmenimiz çok güzel şiir yazardı.
Terk edilmiş bir alışkanlık


Etkinlik 9

Aşağıdaki fiilleri istenilen kip ve kişiye göre çekimleyelim.

FİİL KİPİ KİŞİSİ ÇEKİMLENMİŞ BİÇİMİ
Oku- Şimdiki zamanın rivayeti 2. tekil kişi
Anla- Geniş zamanın hikâyesi 2. çoğul kişi
Görüş- Gereklilik kipinin rivayeti 1. çoğul kişi
Kurtar- İstek kipinin hikâyesi 1. tekil kişi
Dinle- Geniş z. olumsuzunun şartı 3. tekil kişi
Uyu- Dilek-şart kipinin hikâyesi 3. çoğul kişi
Sars- Gelecek zamanın olumsuzunun rivayeti 2. çoğul kişi
Kan- Gereklilik kipinin olumsuzunun hikâyesi 1. tekil kişi
Sev- Öğrenilen geçmiş zamanın şartı 3. tekil kişi
Bekle- Şimdiki zamanın rivayeti 1. tekil kişi

Etkinlik 10

Aşağıdaki fiilleri istenilen kip ve kişiye göre çekimleyelim.

FİİL KİPİ KİŞİSİ ÇEKİMLENMİŞ BİÇİMİ
Gör- Şimdiki zamanın hikâyesi 2. çoğul kişi
Söyle- Geniş zamanın şartı 1. çoğul kişi
Koş- Gerekliliğin rivayeti 2. çoğul kişi
Kır- İstek kipinin hikâyesi 1. çoğul kişi
Yak- Geniş zamanın rivayeti 3. çoğul kişi
Oku- Geniş zamanın şartı 1. tekil kişi
Söyle- Şart kipinin hikâyesi 2. tekil kişi
At- Geniş zamanın şartı 2. çoğul kişi
Sat- Gelecek zamanın rivayeti 1. çoğul kişi
Yat- Geniş zamanın rivayeti 1. tekil kişi

Etkinlik 11

Aşağıda çekimleri verilen isimleri tablodaki ilgili yerlere işaretleyiniz.

İsimler Görülen Geçmiş Z. Duyulan Geçmiş Z. Geniş Zaman Dilek-Şart
1. Kayıpmış
2. Gençtir
3. Karlıydı
4. Ateştir
5. Geriydi
6. Belgeymiş
7. Kararlıyım
8. Eseriyse
9. Binaydı
10.Kuyuymuş

Etkinlik 12

Aşağıda çekimleri verilen isimleri tablodaki ilgili yerlere işaretleyiniz.

İsimler Görülen Geçmiş Z. Duyulan Geçmiş Z. Geniş Zaman Dilek-Şart
1.Saklıysa
2.Sınıftayım
3.Akıllısın
4.Mutluymuş
5.Boyaymış
6.Güzeldi
7.Sıcaktı
8.Başarılıdır
9.Yoksa
10.Soğuktu

Etkinlik 13

Aşağıda belirtilen zaman veya KİPLERİ 3. tekil şahsa göre yazınız.
Örnek: dol- duyulan geçmiş zaman- görülen geçmiş zaman = Dolmuştu

Fiil Zaman veya Kip Ek Fiil Birleşik Fiil
Yaşa- Gereklilik Duyulan Geçmiş Z.
Yetiş- Duyulan Geçmiş Z. Şart Kipi
Küs- Gelecek Zaman Görülen Geçmiş Z.
Kaz- Geniş Zaman Duyulan Geçmiş Z.
Sev- Şimdiki Zaman Şart Kipi
Uyu- Şart Kipi Duyulan Geçmiş Z.
Bul- Gelecek Zaman Görülen Geçmiş Z.
Ol- Şart Kipi Duyulan Geçmiş Z.
Gör- İstek Kipi Görülen Geçmiş Z.
Kurtul- Gereklilik Kipi Şart Kipi
Ürk- Duyulan Geçmiş Z. Duyulan Geçmiş Z.
Yen- Şimdiki Zaman Duyulan Geçmiş Z.
Taşı- Gelecek Zaman Şart Kipi
Konuş- Duyulan Geçmiş Z. Görülen Geçmiş Z.
Dağıt- Geniş zamanın Duyulan Geçmiş Z.

Etkinlik 14

Aşağıda verilen birleşik zamanlı fiilleri zamanını belirtiniz.

Birleşik Zamanlı Fiil Ek Fiilin Zamanı
Yaparmış
İstiyordu
Gelecekse
Öpseydi
Alaydı
Okudumsa
Kuşkulanmıştım
Aldanıyormuş
Şaşacakmış
Kararmışsa
Yapılmalıydı
Öleydi
Çıldırsaymış
Satmıştı
Suluyorsa
Dökseymiş
Alınmalıysa
Uyanmıştı
Dökmeliymiş
Karışmıştı
Sarılacaksa

Etkinlik 15

Aşağıdaki tabloda ek fiil almış isimleri bularak hangi zamanda kullanıldığını belirtiniz.

Cümle Ek Fiil
Bu dünyanın en büyük balığıdır.
En sevdiğim iş kitap okumaktır.
Hava sıcaksa ne olacak?
Kutuplar çok soğuktu.
En sevdiği renk mavidir.
Yıkıkmış gönül tahtı.
Bu gidişle burada kalıcısın.
Sigara sağlığa zararlıymış.
Çok kitap okumak iyidir.

Etkinlik 16

Aşağıdaki tabloda ek fiil almış isimleri bularak hangi zamanda kullanıldığını belirtiniz.

Cümle Ek Fiil
Burası müdürün odasıydı.
İşleri kötüyse iflas eder.
Yarın Türkçeden yazılıyız.
Resimler uygunsa getirin.
O, iyi bir yardımcıydı.
Okulu bitirmekte kararlıyım.
Türkiye’nin en büyük pazarı burasıymış.
Dün akşam size gelen kimdi?
Yaptıkların doğruysa konuş.
İnsanlar neden karamsardırlar?
Kolaysa bu işi sen yap.